Aktivitātes 2015. gadā

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 15. decembris

Biedrībā “Baltā māja” veiksmīgi noslēdzies projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”

   Noslēdzies biedrības „Baltā māja” kopš marta īstenotais projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”. Projekts guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizēts sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”. Biedrība ir viena no 85 organizācijām Latvijā, kuras ir saņēmušas atbalstu savām aktivitātēm. Projekta aktivitātes notikušas regulāri, veicinot projekta dalībnieku socializāciju un dodot iespēju apgūt noderīgus sociālos paradumus un iemaņas: sarunu, atbalsta grupu tematiskās tikšanās, kā arī vietējas sabiedrības interesi saistošas dzīves prasmju darbnīcas. 

   

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 1. decembris

„Aktīvi – zinoši – radoši” darbi biedrībā “Baltā māja”

   Biedrība “Baltā māja” īsteno projekta „Aktīvi – zinoši –radoši” (projekta līguma Nr. PKA/2015/14) ieviešanu. Projektu atbalstījis nodibinājums “Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”. Projekta mērķis ir sekmēt Līvānu novada kopienas saliedētību un dzīves kvalitātes uzlabošanos īstenojot izglītojošas un radošas iniciatīvas. Projekta ieviešana notiek no 2015. gada septembra līdz 2016. gada aprīlim.   

  

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. novembris

Pieredzes apmaiņa – novembra vērtība un biedrības „Baltā māja” zelta resurss

    Jau trešo gadu aktīvi turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Tuvojas projekta noslēgums - tas noslēgsies 2015. gada nogalē. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai, palīdz organizācijas darbiniekiem un brīvprātīgajiem stiprināt zināšanas un nodrošina iespēju apmainīties ar labās prakses piemēriem ar citām NVO. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

  

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. novembris

Draudzības bagāts pieredzes apmaiņas brauciens Lietuvā

   Veiksmīgi tiek turpināta projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) īstenošana. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 17. novembris

Biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu „Sociālās palīdzības sniegšana”

  Biedrība „Baltā māja” kopš marta ievieš projektu „Sociālās palīdzības sniegšana” Projekts guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizēts sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”. Biedrība ir viena no 85 organizācijām Latvijā, kuras ir saņēmušas atbalstu savām aktivitātēm. Projekta aktivitātes notiks regulāri vienu vai vairākas reizes mēnesī, veicinās dalībnieku socializāciju un iemācīs dalībniekiem noderīgus paradumus un iemaņas.

  

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. oktobris

Oktobrī uzplaukst “Integrācijas skatuve” Rēzeknē

    Veiksmīgi tiek turpināta projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) īstenošana. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

  

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. oktobris

Oktobris biedrībā “Baltā māja” iesilda jauniem panākumiem

  Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

  

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. septembris

 Septembrī biedrībā „Baltā māja” – jaunas sezonas sākums!

    Sekmīgi tiek īstenota biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

  

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. septembris

Septembrī turpinās biedrību aktīvistu apmācības un radoši teātra mēģinājumi

   Veiksmīgi tiek turpināta projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) īstenošana. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

   

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 24. septembris

Uzsākts projekts „Aktīvi – zinoši – radoši”

   Biedrība “Baltā māja” uzsākusi projekta „Aktīvi – zinoši –radoši” (projekta līguma Nr. PKA/2015/14) ieviešanu. Projektu atbalstījis nodibinājums “Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”. Projekta mērķis ir sekmēt Līvānu novada kopienas saliedētību un dzīves kvalitātes uzlabošanos īstenojot izglītojošas un radošas iniciatīvas. Projekta ieviešanas periods: 8 mēneši ( septembris 2015 - aprīlis 2016).

man touching boobs big tit sucking lesbian Shelby Chesnes nude concert flash tits fat tits anal girls sucking on big tits busty japanese bukkake tit sucking tube