Pieredzes apmaiņas braucienā pie Islandes NVO gūtas jaunas ierosmes biedrības “Baltā māja” darbības dažādošanai.

   No šā gada 24. līdz 28.oktobrim biedrības “Baltā māja” pārstāve Inguna Badune piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā “Demokrātijas stiprināšana” Islandē, kas notika Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros.

Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 31.oktobris

Programmas “NVO fonds” atbalstītais projekts stiprinājis biedrības „Baltā māja” kapacitāti.

31. oktobrī noslēdzas biedrības projekta “Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai” (Projekta līguma numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/025/01) ieviešana. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods: 01/06/2016- 31/10/2016. Tā mērķis ir veicināt biedrības „Baltā māja” ilgtspējīgu attīstību un atbalstīt pasākumu, kuri veicina sabiedrības aktivitāti, ieviešanu Līvānu novadā.

Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 28.oktobris

Noslēdzies projekts pilsoniskās līdzdalības veicināšanai.

    Oktobra mēnesī notikuši mēnesī notikuši trīs informatīvi pasākumi “NVO atvērto durvju diena”. Noorganizēts arī pieredzes apmaiņas brauciens, kurā piedalījās biedrības brīvprātīgie darbinieki, kuri aktīvi palīdzēja projekta ieviešanā. 31. oktobrī projekts noslēgsies. Pasākumi notika biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta “NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā” (Līguma identifikācijas numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/058/47) ietvaros. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 30.septembris

Septembrī notikuši informatīvi pasākumi Dagdā un Rēzeknē.

    Septembra mēnesī notikuši divi informatīvi pasākumi “NVO atvērto durvju diena” – Dagdā un Rēzeknē. Pasākumi notika biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta “NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā” (Līguma identifikācijas numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/058/47) ietvaros. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 30.septembris

Senioru diena biedrībā „Baltā māja”

   Septembra mēnesi biedrībā noslēdzās ar tradicionāli svinētiem svētkiem – Senioru dienu, kas ir viens no projektā “Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai” (Projekta līguma numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/025/01) paredzētajiem pasākumiem. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods: 01/06/2016- 31/10/2016. Tā mērķis ir veicināt biedrības „Baltā māja” ilgtspējīgu attīstību un atbalstīt pasākumu, kuri veicina sabiedrības aktivitāti, ieviešanu Līvānu novadā.

Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 30.augusts

Biedrība „Baltā māja” gūst jaunu pieredzi Limbažos un Staicelē.

   Turpinās  projekta “Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai” ieviešana (Projekta līguma  numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/025/01). Projekts  ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods:  01/06/2016- 31/10/2016. Tā  mērķis ir  veicināt  biedrības „Baltā māja” ilgtspējīgu attīstību un atbalstīt pasākumu, kuri  veicina sabiedrības aktivitāti, ieviešanu Līvānu novadā.

Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 26.augusts

Biedrības „Baltā māja” teātra kopa “Mūžīgais eliksīrs” gatavo izrādi  pasākumiem  NVO darbības popularizēšanai.

 Augusts mēnesī   biedrība „Baltā māja” turpina projekta “NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā” (Līguma identifikācijas numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/058/47)  ieviešanu. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods:  01/06/2016- 30/09/2016.

Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 28. jūlijs

Biedrībā „Baltā māja” turpinās projekta  aktivitātes.

   Turpinās  projekta “Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai” ieviešana (Projekta līguma  numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/025/01). Projekts  ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods:  01/06/2016- 31/10/2016. Tā  mērķis ir  veicināt  biedrības „Baltā māja” ilgtspējīgu attīstību un atbalstīt pasākumu, kuri  veicina sabiedrības aktivitāti, ieviešanu Līvānu novadā.

Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 25. jūlijs

Biedrībā „Baltā māja” notiek gatavošanās pasākumiem  NVO darbības Popularizēšanai.

    Jūlija mēnesī   biedrība „Baltā māja” turpina projekta “NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā” (Līguma identifikācijas numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/058/47)  ieviešanu. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods:  01/06/2016- 30/09/2016.

Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 28. jūnijs

Biedrība „Baltā māja” uzsāk projektu NVO darbības popularizēšanai

    Jūnija mēnesī biedrība „Baltā māja” ir uzsākusi projekta “NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā” (Līguma identifikācijas numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/058/47) ieviešanu. Projekts ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods: 01/06/2016- 30/09/2016.

Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 17. jūnijs

 

Biedrība “Baltā māja” turpina projekta “Sociālās palīdzības sniegšana” realizāciju

Turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”. Projektu finansiāli atbalsta A/S “Latvijas meži;” administrē nodibinājums “Fonds “Ziedot””. Līguma Nr. 7.5./LVM/16/90.

Tahlia Paris nude small tits bleeding tits Charley Atwell nude very young huge tits girls sucking on big tits tit sex porn big tits small pussy