Esam uzzīmējuši mūsu Līvānus!

No 16.jūlija biedrības "Baltā māja" telpās ir apskatāma zīmējumu izstāde "Līvānu pilsēta krāsās". Izstādē apskatāmi Līvānu pilsētas vizuālie attēli, kurus radošo darbnīcu laikā zīmēja dažādas Līvānu pilsētas iedzīvotāju grupas - pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, invalīdi, bērni un mazākumtautību pārstāvji.


Projekta noslēguma pasākums rosinājis turpmākai sadarbībai piecu Latgales pilsētu NVO, kas nodarbojas integrācijas jomās.

Biedrība "Baltā māja" kopš 2012. gada nogales ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Projekta noslēguma pasākums Rēzeknes novadā bija projekta noslēdzošā aktivitāte.


Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts ir sekmējis sabiedrības saliedētību Latgales reģionā.

Biedrība "Baltā māja" kopš 2012. gada nogales ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Projekts noslēgsies ar projekta noslēguma pasākumu Rēzeknē.

Projekta noslēguma pasākumā tiksies dalībnieki no piecām Latgales pilsētām.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Projekta noslēguma aktivitāte ir projekta noslēguma pasākums, kurš sāksies 26. jūnijā Rēzeknē.Līvānos daudzbērnu ģimenes piedalījās svētku sagaidīšanas pasākumā un saņēma Līgo sveicienus.

Līvānu pilsētas daudzbērnu ģimenes 20/06/2013 pulcējās Dubnas upes krastā, lai kopā ar biedrības „Baltā māja” darbiniekiem un brīvprātīgajiem piedalītos Līgo svētku ieskandināšanas pasākumā.

Projekta dalībnieki veic pārbaudes darbus latviešu valodā un integrācijas kursā.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Projekta nozīmīgākās aktivitātes ir latviešu valodas apmācības un zināšanu papildināšana integrācijas kursā. Jūnija mēnesī projekta dalībnieki veic pārbaudes darbus, kas ļaus tiem novērtēt savas zināšanas.

Ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es” apceļo Latgali.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es”, kura no 11. jūnija būs apskatāma Ludzā.

Līvānos tiek atklāta ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es”.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es”, kuras atklāšana notika 17. maijā Līvānos.

Bērni aktīvi iesaistās projekta pasākumos.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem.

Notikuši 15 interaktīvi izglītojoši pasākumi, kas rosināja bērnus vienmēr būt draudzīgiem.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem.

Interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem integrācijas veicināšanai.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem.

Biedrības „Baltā māja” projekta aktivitātes notiek piecās Latgales pilsētās: Rēzeknē, Daugavpilī, Preiļos, Ludzā un Līvānos. Projekta ietvaros septiņu mēnešu laikā visās piecās projekta ieviešanas vietās notiek latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss, kurus kopā apmeklē 100 projekta dalībnieki.

Interaktīvs izglītojošs pasākums bērniem ir viena no projekta aktivitātēm, kuras mērķis ir veicināt bērnu no pirmskolas un sākumskolu izglītības iestādēm ar mazākumtautību valodu apmācību zināšanas par integrācijas jautājumiem. Pasākumu ievadīs teatrāls uzvedums „Minkas un Dukša raibā diena”, tam sekos rotaļas un radošās darbnīcas. Tiks sekmētas bērnu zināšanas par Latvijas kultūrvidi un veicināta tolerance pret līdzcilvēkiem. Kopā projekta ietvaros Latgales reģionā notiks 15 interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem.

Pirmais projekta ietvaros noorganizētais interaktīvais izglītojošais pasākums bērniem notiks 7. maijā, plkst.9.00. Norises vieta: Līvānu 2. vidusslola, adrese: Līvāni, Rīgas iela 113/117.

Maija mēneša laikā notiks pasākumi arī Daugavpils, Ludzas, Rēzeknes un Preiļu novados.

Papildus informācija: 65381707; 26191652
Plašāka informācija par projektu www.baltamaja.lv


Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par Fonda programmām un darbību: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Projekta finansējums: Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

Šis preses paziņojums ir veidots ar Eiropas Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda atbalstu. Par preses paziņojuma saturu atbild biedrība „Baltā māja”


PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

bounce tits best fake boobs porn bouncing boobs threesome big tits hentai gigantic boobs boob bloopers huge tits lesbian strap on imogen thomas tits