Biedrība „Baltā māja”

 2013. gada 16. decembrī

 Biedrības darbinieki sagaida gada nogali ar gandarījumu par paveikto.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana sniedz atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Tas nodrošina drošība sajūtu ikdienā un palīdz ieviest jaunas iniciatīvas. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

  

Biedrība „Baltā māja”
14. novembrī 2013. gads

Turpinās labdarības akcijas “Līvānu vitamīni” pasākumi.

Šogad biedrības labdarības akcijas „Līvānu vitamīni” ietvaros notiek 4 pasākumi. Akcija ir viena no projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) aktivitātēm. Projekts atbalstīts fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizēts sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”; biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni”.

  

Biedrība „Baltā māja”
5. novembris 2013. gads

Bērni interesanti un lietderīgi pavadīja rudens brīvlaika nedēļu biedrībā “Baltā māja”.

Skolēnu rudens brīvlaikā no 28. oktobra līdz 1. novembrim biedrībā “Baltā māja” notika radošā nedēļa trūcīgo ģimeņu bērniem „Kopā labāk”, kas tika organizēta projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) ietvaros. Projekts guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizētas sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”; biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni”.

Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 1. novembrī

Biedrības darbinieki, biedri un brīvprātīgie guvuši jaunu pieredzi Valmieras novadā.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana nodrošina atbalstu biedrības ikdienas vajadzībām un aktivitāšu nodrošināšanai. Papildus tiek sekmēta biedrības kapacitāte. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

  

Biedrība „Baltā māja”
25. oktobrī 2013. gads

Labdarības akcijas “Līvānu vitamīni” pasākumi.

29. oktobri biedrības “Baltā māja” telpās, notiks pirmais no pasākumiem labdarības akcijas „Līvānu vitamīni” ietvaros. Akcija ir viena no projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) aktivitātēm, projekts tiek ieviests kopš marta mēneša, Projekts guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizēts sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”; biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni”.

Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 15. oktobrī

Apmācības sekmēs biedrības „Baltā māja” darbinieku, biedru un brīvprātīgo kapacitāti un veiksmīgu komunikāciju.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana nodrošina ne vien atbalstu biedrības ikdienas darbībām un tās ieviesto aktivitāšu norisei, bet ar apmācību palīdzību sekmēs arī biedrības norisēs iesaistīto cilvēku kapacitāti. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 Gaļinas Koļenkovas dzejas krājuma "Я ВНОВЬ ПИШУ" prezentācijas pasākums

 

Vakar, 26.septembrī, biedrības "Baltā māja" telpās notika Gaļinas Koļenkovas dzejas krājuma "Я ВНОВЬ ПИШУ" prezentācijas pasākums. Gaļina Koļenkova ir biedrības "Baltā māja" aktīviste-brīvprātīgā, kas regulāri piedalās organizacijas pasākumos, īpaši bieži Gaļina palīdz Dienas atbalsta centra nodarbēs. Gaļina Koļenkova ir slāvu kultūras biedrības „Uzori” dalībniece un ir piedalījusies daudzos Līvānu pilsētas kultūras un labdarības pasākumos.

 

  

  Aktualitātes „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”

Līvānu novada pašvaldība kopš 2011.gada jūnija īsteno projektu „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”, kas sekmēs jaunatnes politikas attīstību Līvānu novadā.

 

Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 26. septembrī

 

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts sniedz atbalstu organizācijas aktivitāšu norisei.

Pēc skaistās vasaras, kad līvānieši baudīja sauli, gāja uz mežu, čakli strādāja dārzos, arī biedrībā nebija tik daudz apmeklētāju. Nu atkal Baltajā mājā ir sākusies rosība. Biedrības darbinieki un brīvprātīgie ir priecīgi, ka nozīmīgu atbalstu aktivitāšu nodrošināšani sniedz biedrības „Baltā māja” projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152), kura ieviešana tika uzsākta šī gada jūlija mēnesī. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 23. septembrī

Dienas aprūpes centra „Saulessvece" rudens aktivitātes

Biedrības "Baltā māja" Dienas aprūpes centrs "Saulessvece" turpina nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Līvānu pilsētas iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.

 

Biedrība „Baltā māja”

16. septembris 2013

Biedrības darbinieki apguva jaunas radošas prasmes pie BLPC „Upmalas” Dagdas novadā.

Šī gada 5. septembrī biedrības pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā pie BLPC „Upmalas” (Dagdas novads, Bērziņu pagasts, Porečjes ciems). Brauciens notika biedrības ieviestā projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” ietvaros, kurā biedrība piedalās kā partneris. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”.

Jennifer Ruiz Diaz nude Busty girls big tit mommy show me ur boobs xxxdata.net boob fantasy celeb boobs Huge booobs movies