Biedrība „Baltā māja” uzsākusi ieviest projektu, kas palīdzēs organizācijai sekmīgāk iesaistīties līdzdalības demokrātijas stiprināšanā Latgales reģionā.

3.septembrī Līvānos notika Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu, kas vietējai sabiedrībai sniedza informāciju par biedrības „Baltā māja” projektu „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152), kura ieviešana tika uzsākta šī gada jūlija mēnesī. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

Informācija medijiem
2013.gada 2.septembrī

„Laimīgai Latvijai” ietvaros „Maxima” apdāvina pirmklasniekus no trūcīgām ģimenēm

Pirmā skolas diena ir īpaša visu skolnieku vecākiem, īpaši pirmklasnieku ģimenēs. Taču nereti trūcīgākās ģimenes mācību gada sākumu sagaida ar bažām, tāpēc, lai palīdzētu vieglāk uzsākt skolas gaitas, lielveikalu tīkls „Maxima” Ziedot.lv projekta „Laimīgai Latvijai” ietvaros šodien, 2.septembrī Līvānos, biedrības „Baltā māja” telpās Stacijas ielā 2 30 pirmklasniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kopā 50 cilvēkiem, dāvināja skolas sākuma svētkus. Mazie pirmklasnieki saņēma skolas lietu komplektus ar mācībām noderīgām lietām, kā arī baudīja īpaši gatavotas „Meistara markas” kūkas.

 

 

 

Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu

Šī gada 3.septembrī plkst. 10.30 notiks Informācijas pasākums biedrības uzsāktā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ietvaros.

Mēs aktīvi piedalījāies Līvānu pilsētas svētkos.

Biedrība „Baltā māja” kopš pavasara kā viens no sadarbības partneriem ir iesaistījusies projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” īstenošanā. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja” uzsāk Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” atbalstīta projekta ieviešanu.

Jūlija mēneša sākumā biedrība uzsākusi projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešanu. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds”apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Projekta īstenošanas periods ir 30 mēneši; no 08/07/2013 līdz 31/12/2015. Projekta īstenošanas īstenošanas reģions: Latgale.

Līvānu pilsētas svētkos biedrība „Baltā māja” aicina iedzīvotājus uz informatīvo telti.

Biedrība „Baltā māja” kopš maija mēneša kā viens no sadarbības partneriem ir iesaistījusies projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” īstenošanā. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”.

Esam uzzīmējuši mūsu Līvānus!

No 16.jūlija biedrības "Baltā māja" telpās ir apskatāma zīmējumu izstāde "Līvānu pilsēta krāsās". Izstādē apskatāmi Līvānu pilsētas vizuālie attēli, kurus radošo darbnīcu laikā zīmēja dažādas Līvānu pilsētas iedzīvotāju grupas - pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, invalīdi, bērni un mazākumtautību pārstāvji.


Projekta noslēguma pasākums rosinājis turpmākai sadarbībai piecu Latgales pilsētu NVO, kas nodarbojas integrācijas jomās.

Biedrība "Baltā māja" kopš 2012. gada nogales ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Projekta noslēguma pasākums Rēzeknes novadā bija projekta noslēdzošā aktivitāte.


Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts ir sekmējis sabiedrības saliedētību Latgales reģionā.

Biedrība "Baltā māja" kopš 2012. gada nogales ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Projekts noslēgsies ar projekta noslēguma pasākumu Rēzeknē.

Projekta noslēguma pasākumā tiksies dalībnieki no piecām Latgales pilsētām.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Projekta noslēguma aktivitāte ir projekta noslēguma pasākums, kurš sāksies 26. jūnijā Rēzeknē.Līvānos daudzbērnu ģimenes piedalījās svētku sagaidīšanas pasākumā un saņēma Līgo sveicienus.

Līvānu pilsētas daudzbērnu ģimenes 20/06/2013 pulcējās Dubnas upes krastā, lai kopā ar biedrības „Baltā māja” darbiniekiem un brīvprātīgajiem piedalītos Līgo svētku ieskandināšanas pasākumā.