Aktualitātes „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”

Līvānu novada pašvaldība kopš 2011.gada jūnija īsteno projektu „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”, kas sekmēs jaunatnes politikas attīstību Līvānu novadā.

 

Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 26. septembrī

 

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts sniedz atbalstu organizācijas aktivitāšu norisei.

Pēc skaistās vasaras, kad līvānieši baudīja sauli, gāja uz mežu, čakli strādāja dārzos, arī biedrībā nebija tik daudz apmeklētāju. Nu atkal Baltajā mājā ir sākusies rosība. Biedrības darbinieki un brīvprātīgie ir priecīgi, ka nozīmīgu atbalstu aktivitāšu nodrošināšani sniedz biedrības „Baltā māja” projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152), kura ieviešana tika uzsākta šī gada jūlija mēnesī. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 23. septembrī

Dienas aprūpes centra „Saulessvece" rudens aktivitātes

Biedrības "Baltā māja" Dienas aprūpes centrs "Saulessvece" turpina nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Līvānu pilsētas iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.

 

Biedrība „Baltā māja”

16. septembris 2013

Biedrības darbinieki apguva jaunas radošas prasmes pie BLPC „Upmalas” Dagdas novadā.

Šī gada 5. septembrī biedrības pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā pie BLPC „Upmalas” (Dagdas novads, Bērziņu pagasts, Porečjes ciems). Brauciens notika biedrības ieviestā projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” ietvaros, kurā biedrība piedalās kā partneris. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja” uzsākusi ieviest projektu, kas palīdzēs organizācijai sekmīgāk iesaistīties līdzdalības demokrātijas stiprināšanā Latgales reģionā.

3.septembrī Līvānos notika Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu, kas vietējai sabiedrībai sniedza informāciju par biedrības „Baltā māja” projektu „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152), kura ieviešana tika uzsākta šī gada jūlija mēnesī. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

Informācija medijiem
2013.gada 2.septembrī

„Laimīgai Latvijai” ietvaros „Maxima” apdāvina pirmklasniekus no trūcīgām ģimenēm

Pirmā skolas diena ir īpaša visu skolnieku vecākiem, īpaši pirmklasnieku ģimenēs. Taču nereti trūcīgākās ģimenes mācību gada sākumu sagaida ar bažām, tāpēc, lai palīdzētu vieglāk uzsākt skolas gaitas, lielveikalu tīkls „Maxima” Ziedot.lv projekta „Laimīgai Latvijai” ietvaros šodien, 2.septembrī Līvānos, biedrības „Baltā māja” telpās Stacijas ielā 2 30 pirmklasniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kopā 50 cilvēkiem, dāvināja skolas sākuma svētkus. Mazie pirmklasnieki saņēma skolas lietu komplektus ar mācībām noderīgām lietām, kā arī baudīja īpaši gatavotas „Meistara markas” kūkas.

 

 

 

Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu

Šī gada 3.septembrī plkst. 10.30 notiks Informācijas pasākums biedrības uzsāktā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ietvaros.

Mēs aktīvi piedalījāies Līvānu pilsētas svētkos.

Biedrība „Baltā māja” kopš pavasara kā viens no sadarbības partneriem ir iesaistījusies projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” īstenošanā. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja” uzsāk Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” atbalstīta projekta ieviešanu.

Jūlija mēneša sākumā biedrība uzsākusi projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešanu. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds”apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Projekta īstenošanas periods ir 30 mēneši; no 08/07/2013 līdz 31/12/2015. Projekta īstenošanas īstenošanas reģions: Latgale.

Līvānu pilsētas svētkos biedrība „Baltā māja” aicina iedzīvotājus uz informatīvo telti.

Biedrība „Baltā māja” kopš maija mēneša kā viens no sadarbības partneriem ir iesaistījusies projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” īstenošanā. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”.

Esam uzzīmējuši mūsu Līvānus!

No 16.jūlija biedrības "Baltā māja" telpās ir apskatāma zīmējumu izstāde "Līvānu pilsēta krāsās". Izstādē apskatāmi Līvānu pilsētas vizuālie attēli, kurus radošo darbnīcu laikā zīmēja dažādas Līvānu pilsētas iedzīvotāju grupas - pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, invalīdi, bērni un mazākumtautību pārstāvji.