Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 3.aprīlis

Informatīvs pasākums Līvānu novada NVO.

Pirmdien, 7. aprīlī plkst.11.00 Līvānos biedrībā „Baltā māja” politologs Ivars Ījabs vadīs informatīvu pasākumu Līvānu novada NVO.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28.marts

Biedrība „Baltā māja” sagaida pavasari ar aktivitātēm bagātu marta mēnesi.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 Projekta apmācības sekmēs sabiedrības integrāciju Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja” šī gada 28. janvārī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) realizāciju. Šī projekts aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrāciju vietējā sabiedrībā.

  

Noslēdzas projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” realizācija

Kopš 2011.gada vasaras Līvānos tika realizēts projekts „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”, kura ietvaros tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums un inventārs jaunatklātā Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” telpām un āra videi. „Kvartāls” svinīgi tika atklāts 2014.gada 31.janvārī un tas ir pieejams ne tikai jauniešiem, bet arī visu vecumu aktīviem cilvēkiem.

Aktivitātes 2014. gadā

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 27.februārī

Projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” nodrošina atbalstu biedrības interešu grupu un informatīvu pasākumu norisei.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 Biedrība uzsāk ieviest projektu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja” šī gada 28. janvārī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11)realizāciju. Šis projekts turpinās biedrības trīs jau iepriekš biedrības ieviesto Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrāciju vietējā sabiedrībā.

 Mīlestība ir vislielākā vērtība pāri atomzinātnei

                         un astronomijai, un to visgrūtāk atstāt,

                             pierādīt un iešifrēt. Tai nav savas zīmes.

                                      Tā ir par lielu jebkurai zīmei un visām zīmēm.

                                                                      /I. Ziedonis/                                                                                

 

 

 

Piektdien, 13. februārī plkst. 16. 00 Baltajā mājā Mīlestības dienas pirmsvakarā aicinām dzejas, vārda māksliniekus un ikvienu klausītāju piedalīties un dalīties savos mīlestības zīmju un pēdu atradumos liriski muzikālā pēcpusdienā!

 

 

Uz satikšanos iekšējā pavasarī!

 

 

 

Foto:  http://dajana-the-wish.deviantart.com/art/I-love-sky-172256084

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. janvārī

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” darbība.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

 

 Biedrība „Baltā māja”

 2013. gada 16. decembrī

 Biedrības darbinieki sagaida gada nogali ar gandarījumu par paveikto.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana sniedz atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Tas nodrošina drošība sajūtu ikdienā un palīdz ieviest jaunas iniciatīvas. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

  

Biedrība „Baltā māja”
14. novembrī 2013. gads

Turpinās labdarības akcijas “Līvānu vitamīni” pasākumi.

Šogad biedrības labdarības akcijas „Līvānu vitamīni” ietvaros notiek 4 pasākumi. Akcija ir viena no projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) aktivitātēm. Projekts atbalstīts fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizēts sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”; biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni”.

Cambria Joy nude tit licking lesbians Linda Steele nude Sophia Phalen nude light skin big tits stickam boobs huge tits running Aneta Kowal nude