Aktivitātes 2014. gadā

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 27.februārī

Projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” nodrošina atbalstu biedrības interešu grupu un informatīvu pasākumu norisei.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 Biedrība uzsāk ieviest projektu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja” šī gada 28. janvārī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11)realizāciju. Šis projekts turpinās biedrības trīs jau iepriekš biedrības ieviesto Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrāciju vietējā sabiedrībā.

 Mīlestība ir vislielākā vērtība pāri atomzinātnei

                         un astronomijai, un to visgrūtāk atstāt,

                             pierādīt un iešifrēt. Tai nav savas zīmes.

                                      Tā ir par lielu jebkurai zīmei un visām zīmēm.

                                                                      /I. Ziedonis/                                                                                

 

 

 

Piektdien, 13. februārī plkst. 16. 00 Baltajā mājā Mīlestības dienas pirmsvakarā aicinām dzejas, vārda māksliniekus un ikvienu klausītāju piedalīties un dalīties savos mīlestības zīmju un pēdu atradumos liriski muzikālā pēcpusdienā!

 

 

Uz satikšanos iekšējā pavasarī!

 

 

 

Foto:  http://dajana-the-wish.deviantart.com/art/I-love-sky-172256084

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. janvārī

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” darbība.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

 

 Biedrība „Baltā māja”

 2013. gada 16. decembrī

 Biedrības darbinieki sagaida gada nogali ar gandarījumu par paveikto.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana sniedz atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Tas nodrošina drošība sajūtu ikdienā un palīdz ieviest jaunas iniciatīvas. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

  

Biedrība „Baltā māja”
14. novembrī 2013. gads

Turpinās labdarības akcijas “Līvānu vitamīni” pasākumi.

Šogad biedrības labdarības akcijas „Līvānu vitamīni” ietvaros notiek 4 pasākumi. Akcija ir viena no projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) aktivitātēm. Projekts atbalstīts fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizēts sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”; biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni”.

  

Biedrība „Baltā māja”
5. novembris 2013. gads

Bērni interesanti un lietderīgi pavadīja rudens brīvlaika nedēļu biedrībā “Baltā māja”.

Skolēnu rudens brīvlaikā no 28. oktobra līdz 1. novembrim biedrībā “Baltā māja” notika radošā nedēļa trūcīgo ģimeņu bērniem „Kopā labāk”, kas tika organizēta projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) ietvaros. Projekts guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizētas sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”; biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni”.

Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 1. novembrī

Biedrības darbinieki, biedri un brīvprātīgie guvuši jaunu pieredzi Valmieras novadā.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana nodrošina atbalstu biedrības ikdienas vajadzībām un aktivitāšu nodrošināšanai. Papildus tiek sekmēta biedrības kapacitāte. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

  

Biedrība „Baltā māja”
25. oktobrī 2013. gads

Labdarības akcijas “Līvānu vitamīni” pasākumi.

29. oktobri biedrības “Baltā māja” telpās, notiks pirmais no pasākumiem labdarības akcijas „Līvānu vitamīni” ietvaros. Akcija ir viena no projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) aktivitātēm, projekts tiek ieviests kopš marta mēneša, Projekts guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizēts sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”; biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni”.

Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 15. oktobrī

Apmācības sekmēs biedrības „Baltā māja” darbinieku, biedru un brīvprātīgo kapacitāti un veiksmīgu komunikāciju.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana nodrošina ne vien atbalstu biedrības ikdienas darbībām un tās ieviesto aktivitāšu norisei, bet ar apmācību palīdzību sekmēs arī biedrības norisēs iesaistīto cilvēku kapacitāti. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

fastest way to lose man boobs busty milfa busty escort dallas big tits tanning big boobed country girls Melissa Debling nude vaginas and tits Leah Francis nude