Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 20. maijs

Biedrība „Baltā māja” uzsāk aktivitātes kopienas saliedēšanai.

Maija mēnesī biedrība uzsāk Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” ieviešanu.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 1
2. maijs

Notikuši pirmie pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”.

Maija mēnesī ir paredzēti desmit pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Pasākumu mērķis ir motivēt mazākumtautību 1-4 klašu skolēnus lietot valsts valodu.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada
30. aprīlis

Akcijas un diskusijas Rēzeknē un Daugavpilī integrācijas veicināšanai.

25. aprīlī Rēzeknē un 27. aprīlī Daugavpilī notika pasākumi, kas ir daļa no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 24. aprīlis

Daugavpilī notiks akcija un diskusija integrācijas veicināšanai.

Svētdien, 27. aprīlī Daugavpilī notiks akcija, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 23. aprīlis

Rēzeknē notiks akcija un diskusija integrācijas veicināšanai.

Piektdien, 25. aprīlī Rēzeknē notiks akcija, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 17.aprīlī

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts motivē organizāciju attīstīties.

Rit projekta biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) otrais darbības gads un tā realizācija turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Tikšanās ar Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības pārstāvjiem sniedza atbildes uz daudziem sasāpējušiem jautājumiem.

Līvānu pilsētas iedzīvotājiem 10. aprīlī biedrības „Baltā māja” telpās bija iespēja tikties ar Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības valdes priekšsēdētāju Artūru Vilcānu un iecirkņa vadītāju Edvīnu Štolceru.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 3.aprīlis

Informatīvs pasākums Līvānu novada NVO.

Pirmdien, 7. aprīlī plkst.11.00 Līvānos biedrībā „Baltā māja” politologs Ivars Ījabs vadīs informatīvu pasākumu Līvānu novada NVO.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28.marts

Biedrība „Baltā māja” sagaida pavasari ar aktivitātēm bagātu marta mēnesi.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 Projekta apmācības sekmēs sabiedrības integrāciju Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja” šī gada 28. janvārī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) realizāciju. Šī projekts aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrāciju vietējā sabiedrībā.

  

Noslēdzas projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” realizācija

Kopš 2011.gada vasaras Līvānos tika realizēts projekts „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”, kura ietvaros tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums un inventārs jaunatklātā Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” telpām un āra videi. „Kvartāls” svinīgi tika atklāts 2014.gada 31.janvārī un tas ir pieejams ne tikai jauniešiem, bet arī visu vecumu aktīviem cilvēkiem.

wendy williams tits Abby Dowse nude sucking your own tits huge tit lesbian movies sexy topless boobs busty sites young tit make your boobs grow