Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28.maijā

Biedrībai „Baltā māja” rosīgs pavasaris.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

23.05.2014

Radoši sagaidīsim Līvānu pilsētas svētkus biedrībā „Baltā māja”

Līvānu novada pašvaldības izsludinātajā MAZO GRANTU projektu konkursā 2014, tika atbalstīts biedrības “Baltā māja” projekts “Radoši sagaidīsim savas pilsētas svētkus”. Projekta īstenošana notiks no šī gada maija līdz augusta mēnesim. Projekta mērķis ir veicināt brīvprātīgo darbu popularizēt Līvānu pilsētu un integrēt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupas pilsētas sabiedrībā.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 22. maijā

Maija mēnesis - pasākumu bērniem mēnesis.

Maija mēnesī notikuši desmit pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Pasākumu mērķis ir motivēt mazākumtautību 1-4 klašu skolēnus lietot valsts valodu.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 20. maijs

Biedrība „Baltā māja” uzsāk aktivitātes kopienas saliedēšanai.

Maija mēnesī biedrība uzsāk Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” ieviešanu.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 1
2. maijs

Notikuši pirmie pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”.

Maija mēnesī ir paredzēti desmit pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Pasākumu mērķis ir motivēt mazākumtautību 1-4 klašu skolēnus lietot valsts valodu.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada
30. aprīlis

Akcijas un diskusijas Rēzeknē un Daugavpilī integrācijas veicināšanai.

25. aprīlī Rēzeknē un 27. aprīlī Daugavpilī notika pasākumi, kas ir daļa no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 24. aprīlis

Daugavpilī notiks akcija un diskusija integrācijas veicināšanai.

Svētdien, 27. aprīlī Daugavpilī notiks akcija, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 23. aprīlis

Rēzeknē notiks akcija un diskusija integrācijas veicināšanai.

Piektdien, 25. aprīlī Rēzeknē notiks akcija, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 17.aprīlī

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts motivē organizāciju attīstīties.

Rit projekta biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) otrais darbības gads un tā realizācija turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Tikšanās ar Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības pārstāvjiem sniedza atbildes uz daudziem sasāpējušiem jautājumiem.

Līvānu pilsētas iedzīvotājiem 10. aprīlī biedrības „Baltā māja” telpās bija iespēja tikties ar Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības valdes priekšsēdētāju Artūru Vilcānu un iecirkņa vadītāju Edvīnu Štolceru.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 3.aprīlis

Informatīvs pasākums Līvānu novada NVO.

Pirmdien, 7. aprīlī plkst.11.00 Līvānos biedrībā „Baltā māja” politologs Ivars Ījabs vadīs informatīvu pasākumu Līvānu novada NVO.

10 best boobs Natasha Legeyda nude porn-spider.com porn-spider.com porn-spider.com porn-spider.com latinas tits katey perry tits