Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 11.augusts

Pieredzes apmaiņas brauciens pie organizācijām Daugavas otrajā krastā.

7. augustā biedrībā „Baltā māja” notika pieredzes apmaiņas brauciens, kurā piedalījās biedrības darbinieki un brīvprātīgie. Šī bija viena no biedrības „Baltā māja” Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” aktivitātēm.

Biedrība „Baltā māja”

6/08/2014

Biedrība „Baltā māja” projekta „LĪVĀNU NOVADA CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU TUVINIEKU SALIEDĒTĪBAS VEICINĀŠANA” aktivitātes jūlijā.

Biedrības „Baltā māja” projekts atbalstīts nodibinājuma „Vidausdaugavas pārnovadu fonds” ieviestajā grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”. Grantu konkursu finansētāji ir Aglonas novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Vārkavas novada dome. Projekta mērķis ir noorganizēt pasākumus un aktivitātes, kas veicinās cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu tuvinieku saliedētību. Projekta ieviešanu nodrošinās projekta darba grupa: biedrības „Baltā māja” sociālie darbinieki un speciālisti.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 22.jūlijs

 

Pilsētas svētkos - visi kopā.

 

 

19. jūlijā bija Līvānu pilsētas svētku kulminācijas diena. Biedrība „Baltā māja” šajos svētkos piedalījās informatīvo telti un radošajām darbnīcām, bet dienas nogalē piedalījās svētku gājienā. Šo aktivitāšu norisi atbalstīja biedrības „Baltā māja” Sorosa fonda Latvija atbalstītais projekts „Būt kopā”.

 

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 17.jūlijs

Apmācības komandas stiprināšanai - jauna pieredze un zināšanas.

 Jūlija mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 17. jūlijs

Cepumu meistarklase kopā ar Aglonas maizes muzeja vadītāju Viju Kudiņu.

8. jūlijā biedrībā „Baltā māja” notika projekta „Būt kopā” pasākums, kas pulcēja entuziastus, kuri gribēja uzzināt cepumu cepšanas noslēpumus. Tā bija viena no biedrības „Baltā māja” Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” aktivitātēm.

Biedrība „Baltā māja”

16/07/2014

Biedrība „Baltā māja” uzsāk projekta „LĪVĀNU NOVADA CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU TUVINIEKU SALIEDĒTĪBAS VEICINĀŠANA” ieviešanu.

Biedrības „Baltā māja” projekts atbalstīts nodibinājuma „Vidausdaugavas pārnovadu fonds” ieviestajā grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”. Grantu konkursu finansētāji ir Aglonas novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Vārkavas novada dome.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 30. jūnijs

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts sekmējis latviešu valodas apguvi un sabiedrības saliedēšanos.

2014. gada 30. jūnijā noslēdzas biedrības "Baltā māja" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) ieviešana. Projekta pasākumi sekmējuši integrācijas procesus Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada
20. jūnijs

Projekta noslēguma pasākums Līvānos.

Tuvojas noslēgumam biedrības "Baltā māja" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) projekta ieviešana. Projekta pasākumu mērķis ir sekmēt integrācijas procesus Latgales reģionā.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 20.jūnijs

Informatīvs pasākums un jaunā biedrības bukleta prezentācija biedrībā „Baltā māja”

Jūnija mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 17. jūnijs

Biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta aktivitātes - informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO - veicina sabiedrības saliedēšanos. 

Turpinās biedrības "Baltā māja" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) ieviešana. Projekta pasākumu mērķis ir sekmēt integrācijas procesus Latgales reģionā. .

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 5.jūnijs

Pasākumā „Būt kopā”- radošas, krāsainas un garšīgas aktivitātes.

4. jūnijā Jersikas pamatskolā notika pasākums - kopienas diena „Būt kopā”. Pasākums bija viena no biedrības „Baltā māja” Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” aktivitātēm.

teenage tits Holly Peers nude boob pop outs boob lift pictures busty milf sex video cheerleader tits xxxdata.net busty filipina tube