Mēs aktīvi piedalījāies Līvānu pilsētas svētkos.

Biedrība „Baltā māja” kopš pavasara kā viens no sadarbības partneriem ir iesaistījusies projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” īstenošanā. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja” uzsāk Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” atbalstīta projekta ieviešanu.

Jūlija mēneša sākumā biedrība uzsākusi projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešanu. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds”apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Projekta īstenošanas periods ir 30 mēneši; no 08/07/2013 līdz 31/12/2015. Projekta īstenošanas īstenošanas reģions: Latgale.

Līvānu pilsētas svētkos biedrība „Baltā māja” aicina iedzīvotājus uz informatīvo telti.

Biedrība „Baltā māja” kopš maija mēneša kā viens no sadarbības partneriem ir iesaistījusies projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” īstenošanā. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”.

Esam uzzīmējuši mūsu Līvānus!

No 16.jūlija biedrības "Baltā māja" telpās ir apskatāma zīmējumu izstāde "Līvānu pilsēta krāsās". Izstādē apskatāmi Līvānu pilsētas vizuālie attēli, kurus radošo darbnīcu laikā zīmēja dažādas Līvānu pilsētas iedzīvotāju grupas - pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, invalīdi, bērni un mazākumtautību pārstāvji.


Projekta noslēguma pasākums rosinājis turpmākai sadarbībai piecu Latgales pilsētu NVO, kas nodarbojas integrācijas jomās.

Biedrība "Baltā māja" kopš 2012. gada nogales ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Projekta noslēguma pasākums Rēzeknes novadā bija projekta noslēdzošā aktivitāte.


Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts ir sekmējis sabiedrības saliedētību Latgales reģionā.

Biedrība "Baltā māja" kopš 2012. gada nogales ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Projekts noslēgsies ar projekta noslēguma pasākumu Rēzeknē.

Projekta noslēguma pasākumā tiksies dalībnieki no piecām Latgales pilsētām.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Projekta noslēguma aktivitāte ir projekta noslēguma pasākums, kurš sāksies 26. jūnijā Rēzeknē.Līvānos daudzbērnu ģimenes piedalījās svētku sagaidīšanas pasākumā un saņēma Līgo sveicienus.

Līvānu pilsētas daudzbērnu ģimenes 20/06/2013 pulcējās Dubnas upes krastā, lai kopā ar biedrības „Baltā māja” darbiniekiem un brīvprātīgajiem piedalītos Līgo svētku ieskandināšanas pasākumā.

Projekta dalībnieki veic pārbaudes darbus latviešu valodā un integrācijas kursā.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Projekta nozīmīgākās aktivitātes ir latviešu valodas apmācības un zināšanu papildināšana integrācijas kursā. Jūnija mēnesī projekta dalībnieki veic pārbaudes darbus, kas ļaus tiem novērtēt savas zināšanas.

Ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es” apceļo Latgali.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es”, kura no 11. jūnija būs apskatāma Ludzā.

Līvānos tiek atklāta ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es”.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es”, kuras atklāšana notika 17. maijā Līvānos.