Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 17.aprīlī

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts motivē organizāciju attīstīties.

Rit projekta biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) otrais darbības gads un tā realizācija turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Tikšanās ar Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības pārstāvjiem sniedza atbildes uz daudziem sasāpējušiem jautājumiem.

Līvānu pilsētas iedzīvotājiem 10. aprīlī biedrības „Baltā māja” telpās bija iespēja tikties ar Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības valdes priekšsēdētāju Artūru Vilcānu un iecirkņa vadītāju Edvīnu Štolceru.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 3.aprīlis

Informatīvs pasākums Līvānu novada NVO.

Pirmdien, 7. aprīlī plkst.11.00 Līvānos biedrībā „Baltā māja” politologs Ivars Ījabs vadīs informatīvu pasākumu Līvānu novada NVO.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28.marts

Biedrība „Baltā māja” sagaida pavasari ar aktivitātēm bagātu marta mēnesi.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 Projekta apmācības sekmēs sabiedrības integrāciju Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja” šī gada 28. janvārī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) realizāciju. Šī projekts aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrāciju vietējā sabiedrībā.

  

Noslēdzas projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” realizācija

Kopš 2011.gada vasaras Līvānos tika realizēts projekts „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”, kura ietvaros tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums un inventārs jaunatklātā Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” telpām un āra videi. „Kvartāls” svinīgi tika atklāts 2014.gada 31.janvārī un tas ir pieejams ne tikai jauniešiem, bet arī visu vecumu aktīviem cilvēkiem.

Aktivitātes 2014. gadā

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 27.februārī

Projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” nodrošina atbalstu biedrības interešu grupu un informatīvu pasākumu norisei.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 Biedrība uzsāk ieviest projektu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja” šī gada 28. janvārī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11)realizāciju. Šis projekts turpinās biedrības trīs jau iepriekš biedrības ieviesto Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrāciju vietējā sabiedrībā.

 Mīlestība ir vislielākā vērtība pāri atomzinātnei

                         un astronomijai, un to visgrūtāk atstāt,

                             pierādīt un iešifrēt. Tai nav savas zīmes.

                                      Tā ir par lielu jebkurai zīmei un visām zīmēm.

                                                                      /I. Ziedonis/                                                                                

 

 

 

Piektdien, 13. februārī plkst. 16. 00 Baltajā mājā Mīlestības dienas pirmsvakarā aicinām dzejas, vārda māksliniekus un ikvienu klausītāju piedalīties un dalīties savos mīlestības zīmju un pēdu atradumos liriski muzikālā pēcpusdienā!

 

 

Uz satikšanos iekšējā pavasarī!

 

 

 

Foto:  http://dajana-the-wish.deviantart.com/art/I-love-sky-172256084

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. janvārī

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” darbība.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.