Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 17. jūlijs

Cepumu meistarklase kopā ar Aglonas maizes muzeja vadītāju Viju Kudiņu.

8. jūlijā biedrībā „Baltā māja” notika projekta „Būt kopā” pasākums, kas pulcēja entuziastus, kuri gribēja uzzināt cepumu cepšanas noslēpumus. Tā bija viena no biedrības „Baltā māja” Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” aktivitātēm.

Biedrība „Baltā māja”

16/07/2014

Biedrība „Baltā māja” uzsāk projekta „LĪVĀNU NOVADA CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU TUVINIEKU SALIEDĒTĪBAS VEICINĀŠANA” ieviešanu.

Biedrības „Baltā māja” projekts atbalstīts nodibinājuma „Vidausdaugavas pārnovadu fonds” ieviestajā grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”. Grantu konkursu finansētāji ir Aglonas novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Vārkavas novada dome.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 30. jūnijs

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts sekmējis latviešu valodas apguvi un sabiedrības saliedēšanos.

2014. gada 30. jūnijā noslēdzas biedrības "Baltā māja" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) ieviešana. Projekta pasākumi sekmējuši integrācijas procesus Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada
20. jūnijs

Projekta noslēguma pasākums Līvānos.

Tuvojas noslēgumam biedrības "Baltā māja" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) projekta ieviešana. Projekta pasākumu mērķis ir sekmēt integrācijas procesus Latgales reģionā.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 20.jūnijs

Informatīvs pasākums un jaunā biedrības bukleta prezentācija biedrībā „Baltā māja”

Jūnija mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 17. jūnijs

Biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta aktivitātes - informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO - veicina sabiedrības saliedēšanos. 

Turpinās biedrības "Baltā māja" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) ieviešana. Projekta pasākumu mērķis ir sekmēt integrācijas procesus Latgales reģionā. .

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 5.jūnijs

Pasākumā „Būt kopā”- radošas, krāsainas un garšīgas aktivitātes.

4. jūnijā Jersikas pamatskolā notika pasākums - kopienas diena „Būt kopā”. Pasākums bija viena no biedrības „Baltā māja” Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” aktivitātēm.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. maijs

 Jersikas pamatskolā notiks pasākums „Būt kopā”

Biedrība „Baltā māja” ievieš Sorosa fonda Latvija atbalstīto projektu „Būt kopā”. Jau uzsāktas projekta aktivitātes – darbnīcas un 4. jūnijā notiks pasākums „Būt kopā” Jersikas pamatskolā. Pasākuma mērķis ir sekmēt pagasta iedzīvotāju saliedētību.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28.maijā

Biedrībai „Baltā māja” rosīgs pavasaris.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

23.05.2014

Radoši sagaidīsim Līvānu pilsētas svētkus biedrībā „Baltā māja”

Līvānu novada pašvaldības izsludinātajā MAZO GRANTU projektu konkursā 2014, tika atbalstīts biedrības “Baltā māja” projekts “Radoši sagaidīsim savas pilsētas svētkus”. Projekta īstenošana notiks no šī gada maija līdz augusta mēnesim. Projekta mērķis ir veicināt brīvprātīgo darbu popularizēt Līvānu pilsētu un integrēt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupas pilsētas sabiedrībā.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 22. maijā

Maija mēnesis - pasākumu bērniem mēnesis.

Maija mēnesī notikuši desmit pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Pasākumu mērķis ir motivēt mazākumtautību 1-4 klašu skolēnus lietot valsts valodu.

Zienna Eve nude busty redhead lingerie Daria Shy nude accidental boob flash Kristen Nelson nude Busty babes cheerleader tits Lydia Barakat nude