Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 28. janvārī

 

Projekta dalībnieki - trešo valstu pilsoņi, uzsākuši latviešu valodas apmācības.

Biedrība „Baltā māja” 2014. gada decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Projekts turpina biedrības jau iepriekš ieviesto Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

2015. gads tika uzsākts ar projekta dalībnieku apzināšanu, lai savlaicīgi varētu tikt uzsākta viena no projekta nozīmīgākajām aktivitātēm – latviešu valodas apmācības. Apmācību norises vietas atbilstoši projektā plānotajam ir Daugavpils un Rēzekne. Apmācību dalībnieku apzināšana bija viens no projekta vietējo koordinatoru darba uzdevumiem, kas tika veikts atbilstoši Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas nosacījumiem. Papildus informācija tika izplatīta arī ar informatīvo sludinājumu krievu valodā vietējā presē palīdzību.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. janvāris

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” atbalsts biedrības kapacitātes stiprināšanai.

 

2015. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. janvāris

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” atbalsts biedrības kapacitātes stiprināšanai.

 

2015. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 22. janvāris

 

    Latviešu valodas apmācības notiek četrās mazākumtautību NVO.

Turpinās projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 16. decembris

 

Ar informatīvu pasākumu, kalendāra 2015. gadam prezentāciju un labdarības akciju noslēdzas gads biedrībā „Baltā māja”.

 

Decembra mēnesī biedrībā „Baltā māja” notika kārtējais informatīvais pasākums, tradicionāli notika Ziemassvētku labdarības akcija un tika prezentēts informatīvais kalendārs.

 

Informatīvs pasākums Līvānu novada NVO notika 11. decembrī. Pasākumu vadīja Valija Vaivode, biedrības „Preiļu rajona partnerība” vietējās rīcības grupas administratīvā vadītāja un nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle. Pasākums notika biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ietvaros.  Pasākumā tika sniegta izsmeļoša informācijas par biedrības „Preiļu rajona partnerība” vairāku gadu periodā paveikto lauku dzīves kvalitātes un lauku cilvēku spēju attīstībai. Pasākuma vadītāja stāstījumu padarīto ilustrēja ar veiksmīgāko ieviesto projektu piemēriem. Klātesošie tika rosināti domāt un izmantot jaunās iespējas, ko sniegs LEADER programma jau nākamā gada nogalē.

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 15. decembris

 

    Noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu un uzsāktas latviešu valodas apmācības.

4. decembrī noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu, kas ir pirmais publicitātespasākums projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ietvaros. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 12. decembrī

 

  

 

 

Biedrība uzsāk ieviest projektu trešo valstu pilsoņu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.

 

Biedrība „Baltā māja” šī gada 5. decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Šis projekts turpinās biedrības trīs jau iepriekš biedrības ieviesto Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. novembris

Novembra mēnesī – aktivitāšu daudzveidība.

 

Novembrī aktīvi turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai.  Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 – 2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

Turpinās interešu grupu tikšanās. Interesanta bija ceļotāju draugu tikšanās 10. novembrī, kurā par redzēto Indijā stāstīja folkloras kopas „Ceirulīši” vadītāja Anna Kārkle un dalībnieki. Bija patīkami dzirdēt, ka līvāniešu sniegums ticis augsti novērtēts. Pasākuma dalībnieki kopā dzēra tēju no Tadžmahala mošejas un piekoda konfektes, kas vestas no Dievu ielejas.

 

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 20 novembris
 

Biedrība uzsāk projektu, kas sekmēs mazākumtautību NVO iesaistīšanos pilsoniskās līdzdalības procesos.

Pirmajā novembrī biedrība uzsākusi projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešanu. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”. Projekta īstenošanas periods ir 16 mēneši; no 01/11/2014 līdz 29/02/2016. Projekta īstenošanas reģioni: Latgale un Zemgale. Projekta līdzfinansējuma saņēmējs ir biedrība „Baltā māja”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 31. oktobris

Oktobrī – aktivitāšu birums. 

Oktobra mēnesī aktīvi turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 – 2014 gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 20.oktobris

Pasākums „Būt kopā” Rožupes pamatskolā

16. oktobrī Rožupes pamatskolā notika pasākums - kopienas diena „Būt kopā”. Pasākums bija viena no biedrības „Baltā māja” Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” aktivitātēm.

jodi sweetin boobs Libby Smith nude Darcie Dolce nude sonia baghdady boobs sexy big boobs big booty and tits Natalie Charalambous nude busty lisa