Biedrība "Baltā māja"

2015. gada 9. februāris

 

Senioru interešu grupa „Gundegas” tiksies Baltajā mājā

  

Senioru interešu grupa „Gundegas” trešdien,

 18. februārī plkst. 12.00

 

aicina uz satikšanos un veselīgām sarunām miesai un garam!

 

 

Biedrība "Baltā māja"
2015. gada 6. februārī

 

ATRODI PRIEKU SEVĪ „Baltajā mājā”!

 

Ceturtdien, 12. februārī plkst. 17.00 „Baltajā mājā” notiks Viktorijas Mihailovas vadītā kluba „Atrodi prieku sevī!” dalībnieku tikšanās. Laipni aicināti!

 

                                                               Nākamā tikšanās – 26. februārī!

 

 

Biedrība "Baltā māja"
2015. gada 2. februāris 

Klubs „Atrodi prieku sevī!” tiekas Baltajā mājā

 

 

            Biedrības „Baltā māja” telpās regulāri, jau vairākus gadus noris kluba „Atrodi prieku sevī” dalībnieku tikšanās. Kā atzīst kluba vadītāja Viktorija Mihailova, tikšanos un sarunu idejas pamatā ir veselības uzturēšana, cilvēka iekšējās pasaules izpratne, izziņas rosināšana, apgūtā praktizēšana, zināšanu bagātināšana un tiekšanās uz labāku sevi. Un tas arī izdodas, jo vadītāja šo gadu laikā vērojusi manāmu izaugsmi dalībniekos, tie kļuvuši gluži vai citi, daudz laimīgāki cilvēki. Tas rada gandarījumu un prieku. Pārmaiņas katram iekšēji nozīmē pārmaiņas sabiedrībā kopumā. Savukārt, iegūta atziņa, ka tikai katrs pats ir atbildīgs par notiekošo savā dzīvē, sniedz pirmo lielo ceļa zīmi, lai dotos sava prieka un pilnības virzienā.

 

 

Biedrība "Baltā māja"
2015. gada 31. janvāris 

 

 Mīlestība ir vislielākā vērtība pāri atomzinātnei

                         un astronomijai, un to visgrūtāk atstāt,

                             pierādīt un iešifrēt. Tai nav savas zīmes.

                                      Tā ir par lielu jebkurai zīmei un visām zīmēm.

                                                          /I. Ziedonis/                                                                                

 

 

 

Piektdien, 13. februārī plkst. 16. 00 Baltajā mājā Mīlestības dienas pirmsvakarā aicinām dzejas, vārda māksliniekus un ikvienu klausītāju piedalīties un dalīties savos mīlestības zīmju un pēdu atradumos liriski muzikālā pēcpusdienā!

 

 

Uz satikšanos iekšējā pavasarī!

 

 

 

Foto:  http://dajana-the-wish.deviantart.com/art/I-love-sky-172256084

 

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 28. janvārī

 

Projekta dalībnieki - trešo valstu pilsoņi, uzsākuši latviešu valodas apmācības.

Biedrība „Baltā māja” 2014. gada decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Projekts turpina biedrības jau iepriekš ieviesto Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

2015. gads tika uzsākts ar projekta dalībnieku apzināšanu, lai savlaicīgi varētu tikt uzsākta viena no projekta nozīmīgākajām aktivitātēm – latviešu valodas apmācības. Apmācību norises vietas atbilstoši projektā plānotajam ir Daugavpils un Rēzekne. Apmācību dalībnieku apzināšana bija viens no projekta vietējo koordinatoru darba uzdevumiem, kas tika veikts atbilstoši Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas nosacījumiem. Papildus informācija tika izplatīta arī ar informatīvo sludinājumu krievu valodā vietējā presē palīdzību.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. janvāris

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” atbalsts biedrības kapacitātes stiprināšanai.

 

2015. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. janvāris

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” atbalsts biedrības kapacitātes stiprināšanai.

 

2015. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 22. janvāris

 

    Latviešu valodas apmācības notiek četrās mazākumtautību NVO.

Turpinās projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 16. decembris

 

Ar informatīvu pasākumu, kalendāra 2015. gadam prezentāciju un labdarības akciju noslēdzas gads biedrībā „Baltā māja”.

 

Decembra mēnesī biedrībā „Baltā māja” notika kārtējais informatīvais pasākums, tradicionāli notika Ziemassvētku labdarības akcija un tika prezentēts informatīvais kalendārs.

 

Informatīvs pasākums Līvānu novada NVO notika 11. decembrī. Pasākumu vadīja Valija Vaivode, biedrības „Preiļu rajona partnerība” vietējās rīcības grupas administratīvā vadītāja un nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle. Pasākums notika biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ietvaros.  Pasākumā tika sniegta izsmeļoša informācijas par biedrības „Preiļu rajona partnerība” vairāku gadu periodā paveikto lauku dzīves kvalitātes un lauku cilvēku spēju attīstībai. Pasākuma vadītāja stāstījumu padarīto ilustrēja ar veiksmīgāko ieviesto projektu piemēriem. Klātesošie tika rosināti domāt un izmantot jaunās iespējas, ko sniegs LEADER programma jau nākamā gada nogalē.

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 15. decembris

 

    Noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu un uzsāktas latviešu valodas apmācības.

4. decembrī noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu, kas ir pirmais publicitātespasākums projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ietvaros. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 12. decembrī

 

  

 

 

Biedrība uzsāk ieviest projektu trešo valstu pilsoņu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.

 

Biedrība „Baltā māja” šī gada 5. decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Šis projekts turpinās biedrības trīs jau iepriekš biedrības ieviesto Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

 

pamela anderson boobs busty emo fuck asian tits pic xxxdata.net big boob lesbos porn-spider.com sexy big boobs Marika Fruscio nude