Biedrība „Baltā māja”

5. marts 2015. gads

 

Biedrība „Baltā māja” uzsākusi projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” realizāciju Līvānos.

 

Biedrība 1. martā uzsākusi projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ieviešanu, kurš guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas  tika organizētas sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”. Biedrība ir viena no 85 atbalsta saņēmējorganizācijām Latvijā.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. februāris

 

Februārī pasākumi par veselīgu dzīvesveidu, pozitīvu domāšanu, mīlestību un vēl un vēl...

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. februāris

 

Februārī pasākumi par veselīgu dzīvesveidu, pozitīvu domāšanu, mīlestību un vēl un vēl...

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība "Baltā māja"

2015. gada 26. februāris

 

Sarunas par ticību un mīlestību

 

Piektdien, 6. martā biedrībā „BALTĀ MĀJA” plkst. 18.00 notiks sarunu cikla turpinājums par ticību un mīlestību.

Šīs tikšanās tēma: „Svētās Mises dārgumi un būtība”.

 

Lekciju cikla noslēgums: 20. martā plkst. 18.00 Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa    Romas katoļu baznīcā: „Adorācija – mīlestība, kas pausta vārdos un klusēšanā”.

 

 

 

Uz satikšanos!

 

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 26. februārī

Turpinās latviešu valodas apmācības un tiek uzsākts integrācijas kurss.

Biedrība „Baltā māja” 2014. gada decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

 

         Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 26. februāris

 

    Apmācības notiek gan mazākumtautību NVO līderiem, gan dalībniekiem.

Turpinās projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Sarunas par ticību un mīlestību

 

Piektdien, 20. februārī biedrībā „Baltā māja” plkst. 18.00 notiks sarunu cikla turpinājums par ticību un mīlestību kopā ar priesteri Juri Zarānu.

Šīs tikšanās tēma: „Ievads Rožukroņa lūgšanā”. Nākamreiz, 6. martā – „Svētās Mises dārgumi un būtība”.

 

Uz satikšanos Baltajā mājā!

 

Biedrība "Baltā māja"

2015. gada 9. februāris

 

Senioru interešu grupa „Gundegas” tiksies Baltajā mājā

  

Senioru interešu grupa „Gundegas” trešdien,

 18. februārī plkst. 12.00

 

aicina uz satikšanos un veselīgām sarunām miesai un garam!

 

 

Biedrība "Baltā māja"
2015. gada 6. februārī

 

ATRODI PRIEKU SEVĪ „Baltajā mājā”!

 

Ceturtdien, 12. februārī plkst. 17.00 „Baltajā mājā” notiks Viktorijas Mihailovas vadītā kluba „Atrodi prieku sevī!” dalībnieku tikšanās. Laipni aicināti!

 

                                                               Nākamā tikšanās – 26. februārī!

 

 

Biedrība "Baltā māja"
2015. gada 2. februāris 

Klubs „Atrodi prieku sevī!” tiekas Baltajā mājā

 

 

            Biedrības „Baltā māja” telpās regulāri, jau vairākus gadus noris kluba „Atrodi prieku sevī” dalībnieku tikšanās. Kā atzīst kluba vadītāja Viktorija Mihailova, tikšanos un sarunu idejas pamatā ir veselības uzturēšana, cilvēka iekšējās pasaules izpratne, izziņas rosināšana, apgūtā praktizēšana, zināšanu bagātināšana un tiekšanās uz labāku sevi. Un tas arī izdodas, jo vadītāja šo gadu laikā vērojusi manāmu izaugsmi dalībniekos, tie kļuvuši gluži vai citi, daudz laimīgāki cilvēki. Tas rada gandarījumu un prieku. Pārmaiņas katram iekšēji nozīmē pārmaiņas sabiedrībā kopumā. Savukārt, iegūta atziņa, ka tikai katrs pats ir atbildīgs par notiekošo savā dzīvē, sniedz pirmo lielo ceļa zīmi, lai dotos sava prieka un pilnības virzienā.

 

 

Biedrība "Baltā māja"
2015. gada 31. janvāris 

 

 Mīlestība ir vislielākā vērtība pāri atomzinātnei

                         un astronomijai, un to visgrūtāk atstāt,

                             pierādīt un iešifrēt. Tai nav savas zīmes.

                                      Tā ir par lielu jebkurai zīmei un visām zīmēm.

                                                          /I. Ziedonis/                                                                                

 

 

 

Piektdien, 13. februārī plkst. 16. 00 Baltajā mājā Mīlestības dienas pirmsvakarā aicinām dzejas, vārda māksliniekus un ikvienu klausītāju piedalīties un dalīties savos mīlestības zīmju un pēdu atradumos liriski muzikālā pēcpusdienā!

 

 

Uz satikšanos iekšējā pavasarī!

 

 

 

Foto:  http://dajana-the-wish.deviantart.com/art/I-love-sky-172256084

bree olson tit fuck Adrienn Levai nude boob play video virtual big tits swinging big boobs busty filipina tube best fake boobs Shelby Chesnes nude