Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 26. marts

 Veiksmīgi īstenots pasākums NVO aktīvistiem – „Cilvēks digitālajā pasaulē: iespējas un izaicinājumi”

Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

         Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 24. marts

 

    Turpinās projekts mazākumtautību biedrību līderiem un dalībniekiem.

Tiek turpināta projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 23. marts

Turpinās projekts trešo valstu pilsoņu integrācijai.

Turpinās biedrības „Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizācija. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā. 

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 13. marts

 

 

Pasākums NVO aktīvistiem biedrībā „Baltā māja” –
„Cilvēks digitālajā pasaulē: iespējas un izaicinājumi”
 
 
        Otrdien, 17. martā Līvānos biedrībā „Baltā māja” notiks informatīvs pasākums Līvānu novada NVO. 
Pasākumu vadīs Aija Tūna, izglītības projektu vadītāja, SIA "Knowledge Creation Lab" valdes locekle.

Biedrība „Baltā māja”

5. marts 2015. gads

 

Biedrība „Baltā māja” uzsākusi projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” realizāciju Līvānos.

 

Biedrība 1. martā uzsākusi projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ieviešanu, kurš guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas  tika organizētas sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”. Biedrība ir viena no 85 atbalsta saņēmējorganizācijām Latvijā.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. februāris

 

Februārī pasākumi par veselīgu dzīvesveidu, pozitīvu domāšanu, mīlestību un vēl un vēl...

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. februāris

 

Februārī pasākumi par veselīgu dzīvesveidu, pozitīvu domāšanu, mīlestību un vēl un vēl...

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība "Baltā māja"

2015. gada 26. februāris

 

Sarunas par ticību un mīlestību

 

Piektdien, 6. martā biedrībā „BALTĀ MĀJA” plkst. 18.00 notiks sarunu cikla turpinājums par ticību un mīlestību.

Šīs tikšanās tēma: „Svētās Mises dārgumi un būtība”.

 

Lekciju cikla noslēgums: 20. martā plkst. 18.00 Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa    Romas katoļu baznīcā: „Adorācija – mīlestība, kas pausta vārdos un klusēšanā”.

 

 

 

Uz satikšanos!

 

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 26. februārī

Turpinās latviešu valodas apmācības un tiek uzsākts integrācijas kurss.

Biedrība „Baltā māja” 2014. gada decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

 

         Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 26. februāris

 

    Apmācības notiek gan mazākumtautību NVO līderiem, gan dalībniekiem.

Turpinās projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Sarunas par ticību un mīlestību

 

Piektdien, 20. februārī biedrībā „Baltā māja” plkst. 18.00 notiks sarunu cikla turpinājums par ticību un mīlestību kopā ar priesteri Juri Zarānu.

Šīs tikšanās tēma: „Ievads Rožukroņa lūgšanā”. Nākamreiz, 6. martā – „Svētās Mises dārgumi un būtība”.

 

Uz satikšanos Baltajā mājā!

 

Juliana Caetano nude Jasmine James nude Alina Lewis nude big tits hardcore anal xxxpornbase.net xxxdata.net anna hathaway boobs xxxdata.net