Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 13.novembris 

Biedrība “Baltā māja” sniedz Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā 

Biedrība “Baltā māja” īsteno projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

  

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 31.oktobris

 Oktobrī biedrībā “Baltā māja” ciemojās Vārkavas novadā un 29. oktobrī noticis projekta “Mēs – visi savējie” noslēguma pasākums 

Līdz ar 2019. gada sākumu biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošana notiks līdz oktobra mēneša beigām.

Pateicoties organizācijas “Giving for Latvia” ziedojumam tiek dažādotas biedrības “Baltā māja” radošās aktivitātes

Biedrība “Baltā māja” 2018. gadā pieteicās “Giving for Latvia” projektu konkursa ziedojumam. Mūsu projekts tika atbalstīts un ar tā atbalstu tika iegādātas dažādas iekārtas un materiāli. Galvenokārt tie tiek izmantoti biedrības Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem darbības dažādošanai.

Biedrībā “Baltā māja” veiksmīgi īstenots projekta “Kopā mācāmies dzīvot labāk”

Biedrība “Baltā māja” noslēgusi projektu “Kopā mācāmies dzīvot labāk”. Projekts tika finansēts “A/S Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds “Ziedot.lv”.

   

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 4.oktobris

 Veiksmīgi noslēdzies biedrības “Baltā māja” īstenotais projekts “Labo lietu darbnīca”

Biedrībā “Baltā māja” noslēdzies nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētā mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2019” projekts “Labo lietu darbnīca” (projekts Nr. MG 19/26). Šī projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisko organizāciju projektus. Īstenojot kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanu vietējā teritorijā. Veicinot minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

  

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 30.septembris

 Biedrībā “Baltā māja” – septembrī pasākums/diskusija “Tieši te” un iespaidiem bagāta tikšanās ar Ilūkstes biedrībām 

Līdz ar 2019. gada sākumu biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošana notiks līdz oktobra mēneša beigām.

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 20.septembris 

  Biedrība “Baltā māja” turpina sniegt Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā 

Biedrība “Baltā māja” īsteno projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Līvānos
2019. gada 16.septembris 

 Biedrībā “Baltā māja” Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa atbalstītais projekts noslēdzies ar integrāciju veicinošu pasākumu “Atbalsts savējiem”

Biedrība “Baltā māja” īsteno Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa projektu “Atbalsts savējiem”, projekta līguma numurs Nr. LNP/2-1.6/19/1167, īstenošas periods – 01/06/2019- 31/10/2019. Projekta uzdevumi vērsti uz to, lai sekmētu projekta dalībnieku – sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvju – cilvēku ar invaliditāti, senioru, pirmspensijas vecuma cilvēku, ilgstošo bezdarbnieku un cittautiešu integrāciju ar radošu un izglītojošu aktivitāšu palīdzību un nodrošinātu Līvānu novada iedzīvotājus krīzes situācijās ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

 

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 30.augusts 

 Augustā - Integrācijas nometne “Visi savējie” Latgales reģiona NVO un izglītojošs pasākums “Zinošs = atbildīgs” 

Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019.

awesome asian tits granny tits tube blowjobs big tits pictures of naked boobs hentai lesbian big boobs Helga Lovekaty nude Kyla Cole nude big boobs mirror