Jaunumi

Biedrība „Baltā māja” uzsāk Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds”atbalstīta projekta ieviešanu.

Jūlija mēneša sākumā biedrība uzsākusi projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešanu. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds”apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Projekta īstenošanas periods ir 30 mēneši; no 08/07/2013 līdz 31/12/2015. Projekta īstenošanas īstenošanas reģions: Latgale. Lasīt vairāk >

Mēs aktīvi piedalījāies Līvānu pilsētas svētkos.

Biedrība „Baltā māja” kopš pavasara kā viens no sadarbības partneriem ir iesaistījusies projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” īstenošanā. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”. Lasīt vairāk >

Līvānu pilsētas svētkos biedrība „Baltā māja” aicina iedzīvotājus uz informatīvo telti.

Biedrība „Baltā māja” kopš maija mēneša kā viens no sadarbības partneriem ir iesaistījusies projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” īstenošanā. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”. Lasīt vairāk >

Esam uzzīmējuši mūsu Līvānus!

No 16.jūlija biedrības "Baltā māja" telpās ir apskatāma zīmējumu izstāde "Līvānu pilsēta krāsās". Izstādē apskatāmi Līvānu pilsētas vizuālie attēli, kurus radošo darbnīcu laikā zīmēja dažādas Līvānu pilsētas iedzīvotāju grupas - pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotāji, invalīdi, bērni un mazākumtautību pārstāvji. Lasīt vairāk >

Projekta noslēguma pasākums rosinājis turpmākai sadarbībai piecu Latgales pilsētu NVO, kas nodarbojas integrācijas jomās.

Biedrība "Baltā māja" kopš 2012. gada nogales ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Projekta noslēguma pasākums Rēzeknes novadā bija projekta noslēdzošā aktivitāte. Lasīt vairāk >

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts ir sekmējis sabiedrības saliedētību Latgales reģionā.

Biedrība "Baltā māja" kopš 2012. gada nogales ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Projekts noslēgsies ar projekta noslēguma pasākumu Rēzeknē. Lasīt vairāk >

Projekta noslēguma pasākumā tiksies dalībnieki no piecām Latgales pilsētām.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Projekta noslēguma aktivitāte ir projekta noslēguma pasākums, kurš sāksies 26. jūnijā Rēzeknē. Lasīt vairāk >

Līvānos daudzbērnu ģimenes piedalījās svētku sagaidīšanas pasākumā un saņēma Līgo sveicienus.

Līvānu pilsētas daudzbērnu ģimenes 20/06/2013 pulcējās Dubnas upes krastā, lai kopā ar biedrības „Baltā māja” darbiniekiem un brīvprātīgajiem piedalītos Līgo svētku ieskandināšanas pasākumā. Lasīt vairāk >

Projekta dalībnieki veic pārbaudes darbus latviešu valodā un integrācijas kursā.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Projekta nozīmīgākās aktivitātes ir latviešu valodas apmācības un zināšanu papildināšana integrācijas kursā. Jūnija mēnesī projekta dalībnieki veic pārbaudes darbus, kas ļaus tiem novērtēt savas zināšanas. Lasīt vairāk >

Ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es” apceļo Latgali.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es”, kura no 11. jūnija būs apskatāma Ludzā. Lasīt vairāk >

Notikuši 15 interaktīvi izglītojoši pasākumi, kas rosināja bērnus vienmēr būt draudzīgiem.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem. Lasīt vairāk >

Līvānos tiek atklāta ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es”.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem. Lasīt vairāk >

Bērni aktīvi iesaistās projekta pasākumos.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem. Lasīt vairāk >

Interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem integrācijas veicināšanai.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem. Lasīt vairāk >

Biedrība „Baltā māja” šovasar kopā ar citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām sadarbības projektā ievieš aktivitātes Līvānu novadā.

Biedrība „Baltā māja” kā viens no sadarbības partneriem ir iesaistījusies projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” īstenošanā. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”, tajā piedalās virkne vietējo kopienu organizācijas no 8 valstīm. Projekta saturiskajā īstenošanā Latvijā atbalstu sniedz SFL un IAC eksperti; projektu administrē Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Cerību spārni”.  Lasīt vairāk >

Что необходимо для удачной интеграции.

С конца 2012 года общество «Балта мая» реализует проект Европейского Фонда интеграции подданных третьих стран «Образовательные мероприятия способствующие интеграции и поддержка принимающей общины подданным Третьих стран в Латгальском регионе» (Договор о гранте №: IF/2011/1.a./22). Осуществление проекта обеспечит возможность 100 представителям целевой группы Европейского Фонда интеграции подданных третьих стран получить знания, которые помогут удачнее интегрироваться в местном обществе. В апреле было проведено пять общественных дискуссий по вопросам интеграции. В них наряду с участниками проекта приняли участие и представители местных НГО. Читать дальше >

Kas nepieciešams veiksmīgai integrācijai.

Biedrība "Baltā māja" kopš 2012. gada nogales ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Projekta ieviešana nodrošina iespēju Latgales reģiona 100 Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvjiem iegūt zināšanas, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā sabiedrībā. Aprīļa mēnesī notika piecas sabiedriskās diskusijas par integrācijas jautājumiem, kurās kopā ar projekta dalībniekiem piedalījās vietējo NVO pārstāvji. Lasīt vairāk >

Notikušas sabiedriskās diskusijas par integrācijas jautājumiem Rēzeknē, Ludzā un Preiļos.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir sabiedriskās diskusijas. Lasīt vairāk >

Notikušas sabiedriskās diskusijas par integrācijas jautājumiem Višķu pagastā un Līvānos.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir sabiedriskās diskusijas. Lasīt vairāk >

Sabiedriskās diskusijas par integrācijas jautājumiem Latgales reģionā.

Biedrība "Baltā māja" ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir sabiedriskā diskusija, kas aprīļa mēnesī notiks piecās vietās Latgales reģionā. Lasīt vairāk >

BĒRNU RADOŠO DARBU NEDĒĻA „KOPĀ LABĀK!”

Biedrība ievieš projektu „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) ieviešanu, kurš guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizētas sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”. Biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni” projekta ietvaros notikusi radošo darbu nedēļa „Kopā labāk!” Lasīt vairāk >

Veiklo roku darbnīcā top krāsaini brīnumi.

Biedrība ievieš projektu „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) ieviešanu, kurš guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizētas sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”. Biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni” projekta ietvaros notiek „Veiklo roku darbnīcas” Lasīt vairāk >

Projekta dalībnieki iepazīst latviešu tautas tradīcijas un amatniekus.

Biedrības "Baltā māja" ieviestā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ietvaros tā dalībnieki Latgales reģionā piecās darbības vietās- Ludzā, Rēzeknē, Preiļos, Līvānos un Daugavpils novada Visķu pagastā, integrācijas kursa ietvaros labāk iepazīst Latviju, tās vēsturi un tradīcijas. Lasīt vairāk >

Biedrība „Baltā māja” uzsākusi projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” realizāciju Līvānos.

Biedrība uzsākusi projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) ieviešanu, kurš guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizētas sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”. Biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni”. Lasīt vairāk >

Aktualitātes „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”

Līvānu novada pašvaldība no 2011.gada jūnija īsteno projektu „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”, kura ietvaros tiks izveidots Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, iegādājoties iekštelpām un pieguļošajai teritorijai nepieciešamo aprīkojumu un inventāru. Lasīt vairāk >

Aprīkojums biedrības „Baltā māja” aktivitāšu dažādošanai.

Virtuves iekārta, mēbeles šūšanas darbnīcai, televizors un mājas kinozāle- šīs iekārtas sekmēs biedrības „Baltā māja” organizēto aktivitāšu dažādošanu. Tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts biedrībai, kura šopavasar atsāk savu darbību atjaunojotajās telpās ēkā Stacijas ielā 2, Līvānos. Šo namu biedrība uzskata par savām mājām, jo šajā Līvānu novada pašvaldībai piederošajā ēkā, biedrība darbojas kopš 1996. gada un īres līgums par tās nomu ir pagarināts līdz 2031. gada augustam.Lasīt vairāk >

Projekta dalībnieki apgūst latviešu valodu.

Biedrības "Baltā māja" ieviestā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ietvaros Latgales reģionā notiek latviešu valodas apmācības piecās tā darbības vietās- Ludzā, Rēzeknē, Preiļos, Līvānos un Daugavpils novada Visķu pagastā. Lasīt vairāk >

Biedrība „Baltā māja” saka – PALDIES- un atsāk darbību savās „mājās” Stacijas ielā 2.

Šā gada 21.februārī tika svinīgi atklāta Līvānu novada biedrības „Baltā māja” rekonstruētā ēka Stacijas ielā 2, Līvānos. Biedrība pateicas visiem atbalstītājiem un aicina līvāniešus atkal apmeklēt biedrības aktitātes un izmantot sniegtos pakalpojumus. Lasīt vairāk >

Biedrība „Baltā māja” atgriežas savās „mājās”.

Šā gada 21.februārī plkst.11.00 tiks svinīgi atklāta Līvānu novada biedrības „Baltā māja” rekonstruētā ēka Stacijas ielā 2, Līvānos, ko pirms diviem gadiem izpostīja ugunsgrēks. Lasīt vairāk >

Projekta integrācijas veicināšanai ietvaros tiek uzsāktas apmācības Latgales reģionā.

Biedrības "Baltā māja" ieviestā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ietvaros Latgales reģionā tiek uzsāktas apmācības piecās tā darbības vietās- Ludzā, Rēzeknē, Preiļos, Līvānos un Daugavpils novada Visķu pagastā. Lasīt vairāk >

Biedrība „Baltā māja” uzsāk projektu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.

Biedrība "Baltā māja" no 2012. gada 19. decembra uzsākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „„Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Šis projekts turpina trīs biedrības Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsākto. Projekta ieviešana sniegs ieguldījumu Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesu veicināšanā. Lasīt vairāk >

Pasākums Līvānu novada NVO „Kopā labāk” iedvesmoja jaunām sadarbības aktivitātēm.

18. oktobrī Līvānos notika biedrības „Baltā māja” organizēts pasākums, kurā Līvānu novada aktīvākie biedrību pārstāvji, kopīgi darbojoties radošajās darbnīcās, labāk iepazina viens otru, dalījās domās par paveikto un kopīgi plānoja turpmāko sadarbību. Lasīt vairāk >

Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts pasākums.

1. oktobrī Līvānu novada kultūras centrā notika Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts pasākums. Pasākumu organizēja biedrība „Baltā māja”, tā norisi nodrošināja Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā un LR Labklājības ministrijas atbalsts. Lasīt vairāk >

Seniori savā svētku dienā dāvina adītus zābaciņus mazuļiem.

1. oktobrī biedrības „Baltā māja” labdarības akcijas „Kopā labāk” dalībnieki- seniori nodeva Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļai adītus zābaciņus dāvināšanai Līvānu novada jaundzimušajiem bērniem. Lasīt vairāk >

Labdarības akcijas „Kopā labāk” dalībnieki dāvina ar mīlestību un pacietību šūtus spilventiņus un krēslu paliktņus Līvānu Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcai un tās draudzei.

27. septembrī biedrības „Baltā māja” labdarības akcijas „Kopā labāk” dalībnieki Līvānu Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcai uzdāvināja šūtus spilventiņus un krēslu paliktņus. Lasīt vairāk >

Seniori jaundzimušajiem dāvinās pašu adītus zābaciņus

Starptautisko veco ļaužu dienā, 1.oktobrī, plkst.11.00, Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā biedrības „Baltā māja” seniori svinīgi dāvinās vairāk nekā 50 zīdaiņu zābaciņus Lasīt vairāk >

Izmaiņas projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” aktivitātēs

Projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos ietvaros Līvānos tiks izveidots daudzfunkcionāls jauniešu centrs, kas nākotnē realizēs dažādus jauniešiem aktuālus pasākumus ārpus formālās un interešu izglītības, kā arī būs viens no galvenajiem jaunatnes politikas koordinētājiem novadā. Lasīt vairāk >

Biedrība „Baltā māja” ar radošām darbnīcām iekrāso rudeni.

Ar sadarbības projekta „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai” atbalstu biedrība organizēja trīs informatīvi radošus pasākumus „Uzzini un iemācies”. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma” Lasīt vairāk >

Biedrība „Baltā māja” kopā ar citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām sadarbības projektā ievieš aktivitātes savās kopienās.

Ar ievadsemināru 2. augustā Siguldā sākās projekta „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai” īstenošana. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma” Lasīt vairāk >

Vasaras nometnē Ēlandē piedalījās skolēni no Līvānu novada.

Šovasar Zviedrijā, Ēlandes salā no 30/06 līdz 19/07 vasaras nometnē atpūtās un mācījās Līvānu novada skolēni. Nometnes norisi nodrošināja biedrības „Baltā māja” draugi un sadarbības partneri- organizācijas „Lettiska Hjälpinsamling” un „Stiftelsen Sandbyprästgård”. Lasīt vairāk >

Tiek pagarināts projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” realizācijas termiņš

Projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” (no 2011.gada 1. jūnija) ietvaros Līvānos tiks izveidots daudzfunkcionāls jauniešu centrs, kas nākotnē realizēs dažādus jauniešiem aktuālus pasākumus ārpus formālās un interešu izglītības .. Lasīt vairāk >

Noslēdzies biedrības ieviestais projekts, kura aktivitātes sekmēja Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrāciju vietējās kopienās.

Jūnija mēneša beigās noslēdzas biedrības „Baltā māja” šī gada aprīlī uzsāktā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo Valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2010/1.1./27) ieviešana. Projekta aktivitātes Rēzeknē, Daugavpilī un Līvānos sekmēja Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrāciju vietējās kopienās. Lasīt vairāk >

Līvānos notiks projekta noslēguma pasākums.

26.jūnijā Līvānos notiks biedrības "Baltā māja" ieviestā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo Valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2010/1.1./27) noslēguma pasākums. Pasākumā piedalīsies dalībnieki no Rēzeknes, Daugavpils un Līvāniem. Lasīt vairāk >

Notikuši integrācijas pasākumi „Iepazīsimies, draugi!” Līvānos, Rēzeknē un Daugavpilī.

Biedrības „Baltā māja” ieviestā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2010/1.1./27) ietvaros notikuši integrācijas pasākumi Rēzeknē, Daugavpilī un Līvānos. Lasīt vairāk >

Līvānos notiks integrācijas pasākums „Iepazīsimies, draugi!”

19.jūnijā Līvānos notiks integrācijas pasākums „Iepazīsimies, draugi!”, kas tiek īstenots biedrības "Baltā māja" projekta ieviestā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo Valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2010/1.1./27) ietvaros. Pasākumā tiek gaidīti trešo valstu valstspiederīgie, kuri dzīvo Latvijā un viņu ģimenes locekļi, kā arī vietējo NVO pārstāvji. Lasīt vairāk >

Daugavpilī notiks integrācijas pasākums „Iepazīsimies, draugi!”

15.jūnijā Daugavpilī notiks integrācijas pasākums „Iepazīsimies, draugi!”, kas tiek īstenots biedrības "Baltā māja" projekta ieviestā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo Valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2010/1.1./27) ietvaros. Pasākumā tiek gaidīti trešo valstu valstspiederīgie, kuri dzīvo Latvijā un viņu ģimenes locekļi, kā arī vietējo NVO pārstāvji. Lasīt vairāk >

Rēzeknē notiks integrācijas pasākums „Iepazīsimies, draugi!”

1.jūnijā Rēzeknē notiks integrācijas pasākums „Iepazīsimies, draugi!”, kas tiek īstenots biedrības "Baltā māja" projekta ieviestā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo Valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2010/1.1./27) ietvaros. Pasākumā tiek gaidīti trešo valstu valstspiederīgie, kuri dzīvo Latvijā un viņu ģimenes locekļi, kā arī vietējo NVO pārstāvji. Lasīt vairāk >

Noslēdzies Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmas 2007- 2013 gadam projekts „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti”.

Biedrība „Baltā māja” pārstāvji 25. maijā Klaipēdā ( Lietuva) piedalījās projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135) noslēguma pasākumā. Biedrība „Baltā māja” kā projekta partneris kopā ar pārējiem projekta partneriem prezentēja projekta ieviešanas laikā sasniegtos rezultātus. Lasīt vairāk >

Projekta integrācijas veicināšanai Latgales reģionā aktivitātes notiek Līvānos, Rēzeknē un Daugavpilī.

Biedrība „Baltā māja” kopš šī gada 20. aprīļa ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2010/1.1./27). Kā pirmās aktivitātes notiek latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss projekta dalībniekiem Līvānos, Rēzeknē un Daugavpilī. Apmācību dalībnieki ir Eiropas Trešo valstu valstspiederīgie, kas pašlaik dzīvo Latgales reģionā. Lasīt vairāk >

Biedrība uzsāk ieviest projektu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja” šī gada 20. aprīlī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo Valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionā.” (Granta līguma Nr. IF/2010/1.1./27) realizāciju. Šis projekts turpinās biedrības divu līdz šim iepriekš realizēto Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektos iesākto un tā ieviešana sniegs ieguldījumu Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesa veicināšanā.Lasīt vairāk >

Biedrības “Baltā māja” pārstāvji pasākumā Liepājā dalījās pārdomās par jautājumiem, kas saistīti ar invalīdu nodarbinātību.

27. aprīlī Liepājā notika projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135) pasākums. Projektu biedrība „Baltā māja” realizē kopā ar partneriem Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam. Lasīt vairāk >

Apstiprināts tehniskais projekts ēkas rekonstrukcijai multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveidei Līvānos.

Projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” ietvaros no 2011.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 31.decembrim Līvānos tiks izveidots daudzfunkcionāls jauniešu centrs, kas nākotnē realizēs dažādus jauniešiem aktuālus pasākumus ārpus formālās un interešu izglītības, kā arī būs viens no galvenajiem jaunatnes politikas koordinētājiem novadā. Lasīt vairāk >

Biedrības “Baltā māja” pārstāvji piedalījās projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) pasākumā Šauļos, Lietuvā.

Līdz šī gada maijam turpināsies projekts „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135), ko biedrība „Baltā māja” realizē kopā ar partneriem Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam. 2012. gada pirmā lielākā aktivitāte bija pasākums 24. februārī Šauļos, Lietuvā. Lasīt vairāk >

Projekta „Senioru labo darbu maratons” ieviešana noslēdzas ar grāmatas prezentāciju un vēlējumu: senioru aktivitātēm turpināties!

28. februārī noslēdzas apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) realizācija. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” 14 mēnešu periodā ieviesa biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”. Lasīt vairāk >

Turpinās projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” realizācija

Projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” ietvaros no 2011.gada 1.jūnija līdz 2012.gada 31.decembrim Līvānos tiks izveidots daudzfunkcionāls jauniešu centrs, kas nākotnē realizēs dažādus jauniešiem aktuālus pasākumus ārpus formālās un interešu izglītības, kā arī būs viens no galvenajiem jaunatnes politikas koordinētājiem novadā. Lasīt vairāk >

Projekta noslēguma pasākumā tiks prezentēta "Senioru labo darbu grāmata"

Biedrība "Baltā māja" 21.februārī plkst. 11.00 Eiropas Savienības mājā rīko projekta noslēguma pasākumu, kas notiks apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” ( Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) ietvaros. Projektu atbalsta Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma „NVO fonds”. Lasīt vairāk >

Biedrība „Baltā māja”, pateicoties sadarbībai ar biedrību „Izglītības attīstības centrs”, guvusi jaunas zināšanas darbam ar kopienām.

Biedrība „Baltā māja” kā sadarbības partneris piedalījās projektā „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, kura ieviesējs no Latvijas bija ar biedrība „Izglītības attīstības centrs”. Biedrības pārstāve Inguna Badune pavasara pusē piedalījās informatīvajā seminārā Siguldā. Sekoja seminārs Līvānos Latgales reģiona kopienu pārstāvjiem, kura sagatavošanā palīdzēja biedrība „Baltā māja”. Lasīt vairāk >

Noslēdzies projekts, kura ieviešana paaugstinājusi biedrības „Baltā māja” rīcībspēju un sekmējusi Līvānu novada NVO sadarbību.

Noslēdzies biedrības „Baltā māja” projekts „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kura realizācija notika visu 2011. gadu. Projektam piešķirts finansējums Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Biedrības „Baltā māja” projekta mērķis bija ar vairāku savstarpēji papildinošu aktivitāšu palīdzību uzlabot izpildvaras, lēmējvaras, nevalstiskā sektora un sabiedrības sadarbību. Lasīt vairāk >

Aktīvajiem senioriem noslēdzas darbīgais 2011. gads. Apakšprojekts „Aktīvo senioru maratons” turpināsies vēl 2012. gadā!

Visu 2011.gadu notiek apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes visos Latvijas reģionos. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”. Lasīt vairāk >

Kā nevalstiskajām organizācijām (NVO) nopelnīt?

Darbs, kas nenes peļņu, bet ir sabiedrībai vajadzīgs - tā ir darbības niša nevalstiskajam sektoram.
Lasīt vairāk >

Līvānos noticis projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) otrā ieviešanas posma noslēguma pasākums.

Šī gada nogalē noslēgsies otrais ieviešanas etaps projektam, kuru no 2010. gada 1. decembra realizē biedrība „Baltā māja” kopā ar partneriem Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam. Projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135) mērķis ir ar vairāku savstarpēji papildinošu aktivitāšu palīdzību veicināt invalīdu integrāciju darba tirgū. Lasīt vairāk >

Projekta „Be-Able” pirmā un otrā posma rezultātu prezentācija Līvānos.

8. decembrī biedrība „Baltā māja” rīko semināru „Projekta „Be-Able” pirmā un otrā posma rezultātu prezentāciju”, kas notiek Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmas 2007- 2013 projekta Nr. LLIII-135 „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) ietvaros. Lasīt vairāk >

Iespējas ir!

2011. gada 19. oktobrī Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā notika biedrības „Baltā māja” organizētā „apaļā galda” diskusija „Uzņēmējdarbības atbalsts, jaunu darbavietu, arī subsidēto darba vietu izveide”. Diskusijā tika apspriesta un izvērtēta pašreizējā situācija Līvānos un Līvānu novadā uzņēmējdarbības un nodarbinātības jomā. Dalībnieki ieguva informāciju par iespējām saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī diskutēja par iemesliem, kas tad īsti kavē uzsākt pašiem savu biznesu. Diskusiju vadīja Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka.
Lasīt vairāk >

Aktīvie seniori svinēja Starptautisko veco ļaužu dienu.

No 3. līdz 5. oktobrim notika pieredzes apmaiņas pasākums „Zinošs, darbīgs, kustīgs”, kas notika apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) ietvaros. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”. Lasīt vairāk >

Turpinās projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) aktivitāšu ieviešana Latvijā un Lietuvā.

Ir sācies otrais ieviešanas etaps projektam, kuru no 2010. gada 1. decembra biedrība „Baltā māja” kopā ar partneriem realizē projektu Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam, „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), projekta līguma Nr. LLIII-135. Projekta vadošais partneris ir organizācija "Union of disabled social enterprises" (NSIS) no Klaipēdas (Lietuva) un partneris no Latvijas ir biedrība „Apmācību projekti” no Liepājas. Lasīt vairāk >

Kā kļūt par savas laimes kalēju

Šā gada 13. septembrī Līvanu inženiertehnologiju un inovāciju centrā norisinājās ceturtā diskusija projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros. Un šoreiz saruna bija par to, kas mums (indivīdam, sabiedrībai) palīdz vai traucē iesaistīties sava pagasta, novada, valsts norisēs un kādēļ ir svarīgi nevis gaidīt, kad kāds no malas lems mūsu likteni, bet gan pašiem kļūt par savas laimes kalējiem. Lasīt vairāk >

Līdzdalība apakšprojektā „Aktīvo senioru maratons” sniedz gandarījumu tā dalībniekiem.

Kopš šī gada sākuma notiek apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes visos Latvijas reģionos. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”. Lasīt vairāk >

Biedrības darbinieki guva jaunu pieredzi apmaiņas braucienā uz Berlīni.

Biedrības „Baltā māja” darbinieki no 5. līdz 8 septembrim guva jaunu pieredzi apmaiņas pasākumā Berlīnē, kas notika projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37) ietvaros. Projektam piešķirts finansējums Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Lasīt vairāk >

Biedrības pārstāvis piedalīsies Starptautiskā konferencē Budapeštā (Ungārija).

No 7. – 9. oktobrim Budapeštā, Ungārijā notiks projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” ietvaros ieplānotā starptautiskā konference. Lasīt vairāk >

Biedrības „Baltā māja” projekta ieviešana sekmē jaunu risinājumu meklēšanu.

Biedrība „Baltā māja” kopš 2011. gada janvāra ievieš projektu „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37). Projektam piešķirts finansējums Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Lasīt vairāk >

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts veicināja Līvānu novada iedzīvotājus un biedrības labākai sadarbībai.

Jūlija mēnesī noslēgsies biedrības "Baltā māja" ieviestais projekts „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai”, kura aktivitātēs dalībnieki cepa maizi, šuva segas un kopā darīja labus darbus. Projektu finansiāli atbalsta „Sorosa fonds- Latvija”. Lasīt vairāk >

Projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) ietvaros izveidota mājas lapa www.varamdarit.lv

Mājas lapa www.varamdarit.lv izveidota Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmas 2007.- 2013. gadam projektā „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), projekta līguma Nr. LLIII-135. Projektu no 2010. gada decembra realizē biedrība „Baltā māja” kopā ar partneriem. Projekta vadošais partneris ir organizācija "Union of disabled social enterprises" (NSIS) no Klaipēdas (Lietuva) un partneris no Latvijas ir biedrība „Apmācību projekti” no Liepājas. Lasīt vairāk >

Projekts „Biškopības attīstība Rožupē” noslēdzies un biškopjiem pašiem jāturpina kopt savas bites.

Projekts „Biškopības attīstība Rožupē” tika uzsākts 2009. gada pavasarī un šogad 30. jūnijā tas noslēdzas. Tomēr šis projekts, ko finansiāli atbalstīja starptautiskā organizācija „Heifer International” paredz, ka projekta dalībniekiem patstāvīgi ir jāturpina iesāktais. Lasīt vairāk >

„Mēs runāsim par to, lai tas, kas ir labs, būtu vēl labāks!”

„Mēs runāsim par to, lai tas, kas ir labs, būtu vēl labāks!” Ar šādiem vārdiem 2011. gada 2. jūnijā Līvānu novada kultūras centra kamerzālē sākās projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” organizētā trešā diskusija „Sabiedrības interesēm atbilstošu izglītības, sporta un kultūras pasākumu īstenošana”. Diskusijā piedalījās visdažādāko profesiju pārstāvji kultūras jomā, darbinieki no Līvānu novada domes, biedrības „Baltā māja”, pensionāri un jaunieši, kuri diskusijas vadītājas Ausmas Pastores vadībā centās apjaust, kas tiek piedāvāts un ko vajadzētu īstenot Līvānu pilsētā un novadā. Lasīt vairāk >

Biedrības „Baltā māja” projekta dalībnieki runā par Līvānu novada NVO sadarbību.

Biedrība "Baltā māja" projekta „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai” ietvaros 31. maijā notika informatīva sanāksme par NVO Līvānu novadā. Projektu finansiāli atbalsta „Sorosa fonds- Latvija”. Lasīt vairāk >

Projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros notika diskusija- apaļais galds “Sabiedrības interesēm atbilstošu izglītības, sporta un kultūras pasākumu īstenošana”

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr.1DP/ 1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” organizēja diskusiju- apaļo galdu “Sabiedrības interesēm atbilstošu izglītības, sporta un kultūras pasākumu īstenošana” Lasīt vairāk >

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” dalībnieki no Staiceles apgūst jaunas iemaņas, dalās pieredzē un stāda košas puķes savā pilsētā.

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) kopš gada sākuma notiek Staicelē. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste””, biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība” un biedrību „Staiceles seniori”. Lasīt vairāk >

Projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros projekta dalībnieki apmeklēja LR Saeimu un tikās ar NVO pārstāvjiem.

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr.1DP/ 1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” organizēja pieredzes apmaiņa braucienu uz Rīgu 18 /05/2011. Lasīt vairāk >

Seniori stāda ārstniecības augus "Zaļajai aptiekai".

Kopš gada sākuma notiek apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes Jūrmalā. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”. Lasīt vairāk >

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” dalībnieki no Jūrmalas apgūst jaunas iemaņas, dalās pieredzē un stāda rozes.

Kopš gada sākuma Jēkabpilī notiek apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes senioriem. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”, biedrību „Staiceles seniori” un biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste””. Lasīt vairāk >

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” dalībnieki piedalās Līvānu novada Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas apzaļumošanā.

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) ietvaros Līvānos notika labdarības akcija-pasākums „Labo darbu diena”. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”. Lasīt vairāk >

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros piedalījās apmācību seminārā “Uzstāšanās un diskusiju vadīšanas prasmju paaugstināšana.”

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” piedalījās apmācību seminārā “ Uzstāšanās un diskusiju vadīšanas prasmju paaugstināšana”. Lasīt vairāk >

Saimniekot saprātīgi, dzīvot ar prieku un justies drošiem.

Kā saglabāt Līvānu novada dabas bagātības un cilvēku rokām radītās vērtības? Kuras vietas Līvānu pilsētā vai novada lauku teritorijās vēl būtu nepieciešams sakārtot? Kā panākt to, lai mūsu bērni un mēs paši justos droši un pasargāti? Par šiem un vēl līdzīgiem jautājumiem 27. aprīlī Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā sprieda Līvānu novada iedzīvotāji - nevalstisko organizāciju pārstāvji, Līvānu novada domes deputāti, pensionāri, uzņēmēji - diskusijas „Dabas aizsardzība, sakārtota vide un iedzīvotāju drošība Līvānu novadā” dalībnieki. Lasīt vairāk >

Projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros notika diskusija- apaļais galds “Dabas aizsardzība, sakārtota vide un iedzīvotāju drošība Līvānu novadā”

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr.1DP/ 1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” organizēja diskusiju- apaļo galdu “Dabas aizsardzība, sakārtota vide un iedzīvotāju drošība Līvānu novadā”. Lasīt vairāk >


Biedrības „Baltā māja” projekta dalībnieki pirms Lieldienām iepriecina sava novada cilvēkus.

Biedrība "Baltā māja" projekta „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai” norise turpinās ar pašu šūto segu dāvināšanu Lieldienu laikā. Projektu finansiāli atbalsta „Sorosa fonds- Latvija”. Lasīt vairāk >

Biedrība „Baltā māja” šī gada 7. martā sadarbībā ar IOM Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroju uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta Drošība un tolerance – imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, II posms „Integrācijas skola”” projekta realizāciju. Šis projekts ir abu institūciju iepriekš realizēto Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu turpinājums, kas sniegs ieguldījumu gan Līvānos, gan Rīgā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesa veicināšanā Latvijā.

Biedrības „Baltā māja” partneris IOM Starptautiskā Migrācijas organizācija ir galvenā starpvaldību humanitāra nepolitiska organizācija, kas darbojas migrācijas jomā. IOM ir viena no ANO organizācijām, kurai ir biroji gandrīz visās pasaules valstīs. IOM Rīgas biroja galvenie darbības virzieni ir sakārtotas migrācijas kustības plūsmu nodrošināšana, palīdzot migrantiem atgriezties dzimtenē vai integrēties mītnes zemē; sabiedrības izpratnes veicināšana par migrāciju un migrantu cilvēciskās cieņas aizstāvēšana; tehniskā sadarbība migrācijas jautājumos, organizējot seminārus, apmācības, mācību vizītes, un citus pasākumus un cilvēku tirdzniecības novēršana. Lasīt vairāk >

Vislabākos risinājumus jāmeklē kopā!

23. martā Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā ar diskusiju Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība biedrība „Baltā māja” aizsāka diskusiju ciklu, kas kopumā ietvers sešas apaļā galda diskusijas par Līvānu novada sabiedrībai aktuālām tēmām. Diskusiju vadīja pieredzējusī NVO eksperte Ausma Pastore. Lasīt vairāk >

Projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros notika diskusija- apaļais galds “Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība”

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr.1DP/ 1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” organizēja diskusiju- apaļo galdu “Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība”. Lasīt vairāk >

Biedrības „Baltā māja” projekta dalībnieki apgūst šūšanas prasmes un šuj krāsainas segas.

Biedrība "Baltā māja" projekta „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai” norise turpinās ar šūšanas prasmju apgūšanu, lai projekta dalībnieki varētu sašūt krāsainas segas, ko dāvināt Lieldienu laikā. Projektu finansiāli atbalsta „Sorosa fonds- Latvija”. Lasīt vairāk >

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros piedalījās apmācību seminārā “ Politikas dokumentu analīze. Atzinumu un komentāru sagatavošana un iesniegšana”

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” piedalījās apmācību seminārā “Lēmumu pieņemšanas process, to pamatprincipi. Lēmumu pieņemšanas veidi.” Lasīt vairāk >

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” aktivitātes Ventspilī.

Uzsāktas apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes Ventspilī. Apakšprojekta reģionālais apmācību seminārs Ventspilī notika 3. martā kultūras centrā. Lasīt vairāk >

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” aktivitātes Jēkabpilī.

Uzsāktas apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes Jēkabpilī. Apakšprojekta reģionālais apmācību seminārs Jēkabpilī notika 1. martā Krustpils novada pašvaldības telpās. Lasīt vairāk >

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros piedalījās apmācību seminārā “Lēmumu pieņemšanas process, to pamatprincipi. Lēmumu pieņemšanas veidi.”.

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” piedalījās apmācību seminārā “Lēmumu pieņemšanas process, to pamatprincipi. Lēmumu pieņemšanas veidi.” Lasīt vairāk >

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” aktivitātes Līvānos.

Uzsāktas apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes Līvānos. Apakšprojekta reģionālais apmācību seminārs Līvānos notika 24. februārī Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā. Lasīt vairāk >

Biedrības „Baltā māja” projekta dalībnieki dalās pieredzē par akcijas „Ziemassvētku sveiciens savējiem” norisi savos pagastos.

Biedrība "Baltā māja" projekta „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai” 28. janvārī pasākumā Līvānu vada kultūras centrā dalījās pieredzē par akcijas „Ziemassvētku sveiciens savējiem” norisi. Projektu finansiāli atbalsta „Sorosa fonds- Latvija”. Lasīt vairāk >


Biedrība uzsāk projekta „Biedrības „Baltā māja" līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai
Līvānu novadā" ieviešanu.

Biedrība uzsāk projekta „Biedrības „Baltā māja" līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā" (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37) ieviešanu. Projektam piešķirts finansējums Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros. Lasīt vairāk >

 

Biedrība uzsāk apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons" ieviešanu.

Biedrība uzsāk ieviest apakšprojektu „ Senioru labo darbu maratons" ( līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) Latvijas un šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds". Lasīt vairāk >

 

Biedrības „Baltā māja" ieviestais projekts „Finansiālais atbalsts biedrības „Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009 - 2011" - nozīmīgs ieguldījums biedrības attīstībai.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Finansiālais atbalsts Biedrības „Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009 - 2011", grantu shēmas "NVO darbības atbalsta programma" ieviešana noslēgsies šī gada nogalē. Projekts ir bijis nozīmīgs atbalsts biedrības darbības nodrošināšanai un tās attīstības veicināšanai. Lasīt vairāk >

 

Biedrības „Baltā māja" projekta dalībnieki svētkus sagaida ar akciju „Ziemassvētku sveiciens savējiem".


Biedrība "Baltā māja" projekta „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai" ietvaros decembra mēnesī īsteno akciju „Ziemassvētku sveiciens savējiem". Projektu finansiāli atbalsta „Sorosa fonds- Latvija".   Lasīt vairāk >

 

Uzsākts darbs pie projekta "BE-ABLE" aktivitātēm saskaņā ar 2007-2013 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu.

No šī gada 1. decembra biedrība "Baltā māja" sadarbībā ar biedrību "Apmācību projekti" (partneris Latvijā) un Sabiedrisko organizāciju "Union of disabled social enterprises" (galvenais partneris Lietuvā) uzsāk projekta "Be-Able" ( LLIII-135 „Improving competitiveness for business of disables people”) īstenošanu saskaņā ar 2007-2013 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu. Lasīt vairāk >

 

Biedrības „Baltā māja" uzsāktā projekta dalībnieki gūst zināšanas par veselīgu uzturu un prasmes mājas apstākļos cept maizi.


Biedrība "Baltā māja" projekta „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai" ietvaros apmācībās Līvānu novada iedzīvotāji apguva zināšanas par veselīgu uzturu un prasmes mājas apstākļos cept maizi. Projektu finansiāli atbalsta „Sorosa fonds- Latvija" Cilvēktiesību un sociālās integrācijas programmas ietvaros.  Lasīt vairāk >

 

Biedrība „Baltā māja" uzsāk projektu, kura dalībnieki būs aktīvi cilvēki no visa Līvānu novada.


Biedrība "Baltā māja" oktobra mēnesī ir uzsākusi projekta „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai" ieviešanu. Projektu finansiāli atbalsta „Sorosa fonds- Latvija" Ārkārtas palīdzības programmas ietvaros.  Lasīt vairāk >

 

Līvānu novada pirmo klašu skolēniem Latvijas Mobilais Telefons dāvina grāmatas.

Latvijas Mobilais Telefons rīkoja akciju pirmklasniekiem, kuras laikā vairāk nekā 17 000 ģimenes Latvijā saņēma mobilos telefonus. Apmaiņā pret mobilo telefonu tika atnestas aptuveni 21 000 grāmatas, kas aizceļos uz vairāk nekā 150 dažādām vietām Latvijā. Biedrība „Baltā māja" kā fonda „Ziedot" reģionālais sadarbības partneris nodeva aptuveni 900 grāmatas Līvānu novada skolām. Lasīt vairāk >

 

  Līvānu novadā veiksmīgi noslēgusies akcija „Skolas soma 2010".

Veiksmīgi noslēgusies akcija „Skolas soma", kuru organizēja biedrība „Baltā māja" kā fonda „Ziedot" reģionālais sadarbības partneris. Akcija Līvānu novadā notika pirmo reizi un ar tās palīdzību tiks sniegta palīdzība kopā 33 skolēniem, kuriem mūsu palīdzība bija īpaši nepieciešama. Lasīt vairāk >

 

Pieredzes apmaiņas brauciens pie Alūksnes un Apes NVO projekta „Finansiālais atbalsts biedrības „Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009 - 2011" (grantu shēma "NVO darbības atbalsta programma") ietvaros. 

Biedrības „Baltā māja" darbinieki un valdes locekļi projekta „Finansiālais atbalsts Biedrības „Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009 - 2011", grantu shēmas "NVO darbības atbalsta programma" ietvaros devās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Ziemeļvidzemi. Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija organizācijas biedru un darbinieku zināšanu un prasmju palielināšana, lai nodrošinātu biedrības kvalitatīvu attīstību un darbību EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajām jomām.  Lasīt vairāk >

 

 Akcija „Skolas soma 2010" šogad pirmo reizi Līvānu novadā.

šogad biedrība „Baltā māja" kā fonda „Ziedot" reģionālais sadarbības partneris ir iesaistījusies akcijā „Skolas soma 2010". Akcijas mērķis ir piepildīt skolas somu tiem Līvānu novada pirmo klašu skolēniem, kuriem mūsu palīdzība ir īpaši nepieciešama. Lasīt vairāk >

 

Projekta „Finansiālais atbalsts biedrības „Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009 - 2011" (grantu shēma "NVO darbības atbalsta programma") ieviešana nodrošina jaunas biedrības darbības attīstības programmas izveidi.

šī gada projekta programmas prioritātes- biedrības stratēģijas izstrāde turpmākajam darbības periodam. Lasīt vairāk >

 

Projekta „Biškopības attīstība Rožupē" dalībnieki piedalījās „Heifer Baltijas fonda" 10 gadu jubilejā Lietuvā.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Biškopības attīstība Rožupē" dalībnieki piedalījās „Heifer Baltijas fonda" 10 gadu jubilejas pasākumā Lietuvā, kura laikā notika projektu dāvinājumu nodošana. Lasīt vairāk >

 

Biedrība „Baltā māja" informē:

Pašlaik, jūnija mēnesī, biedrība ievieš sekojošus projektus Lasīt vairāk >

 

 Projekta „Biškopības attīstība Rožupē" dalībnieki pieredzes apmaiņas braucienā iepazinās ar citu zemnieku padarīto.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Biškopības attīstība Rožupē" dalībnieki pieredzes apmaiņas braucienā Kokneses novadā guva sev noderīgas zināšanas un iepazinās ar citu zemnieku pieredzi. Lasīt vairāk >

 

Projekta „Biškopības attīstība Rožupē" dalībnieki jau otro vasaru turpina apmācības un kopj savas bites.

Biedrības „Baltā māja" ieviestais projekts „Biškopības attīstība Rožupē" turpinās arī šogad. Projektu atbalsta fonds „Heifer Project International", tas uzsākts 2009 gadā un turpināsies arī nākošgad Lasīt vairāk >

 

Biedrības ieviestais projekts „Kopgalds"- konkrēta palīdzība savas pilsētas iedzīvotājiem.

Kopā kopš februāra mēneša biedrība ir iesaistījusies projektā „Kopgalds" un pateicoties „Rimi" ziedotajiem produktiem maltītes ir saņēmis 481 Līvānu iedzīvotājs ( līdz 30/03/2010).  Lasīt vairāk >

 

2010. gadā turpinās atbalsts biedrības darbībai, ko nodrošina projekts „Finansiālais atbalsts biedrības „Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009 - 2011", grantu shēmas "NVO darbības atbalsta programma". 

 Biedrība „Baltā māja" 2010. gadā turpina ieviest projektu „Finansiālais atbalsts Biedrības „Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009 - 2011", grantu shēmas "NVO darbības atbalsta programma" ietvaros.
Projekta mērķis ir Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas, labklājības un pilsoniskas sabiedrības attīstības stiprināšanas veicināšana Latgalē un Latvijā. Lasīt vairāk >

 

Projekts „Kopgalds"

Biedrība „Baltā māja" ir iesaistījusies SIA „RIMI" atbalstītajā projektā „Kopgalds".
Projekta ietvaros biedrība 6 mēnešus saņems kā ziedojumu pārtikas preces, kuras tiks izmantotas maltīšu pagatavošanai. Lasīt vairāk >

 

 Labdarības programmas „Pārtikas banka paēdušai Latvijai" pārtikas pakas februāra mēnesī saņēmuši 225 palīdzības saņēmēji Līvānu novadā.

Februāra mēneša pēdējā nedēļā Labdarības programmas „Pārtikas banka paēdušai Latvijai" pārtikas pakas saņēmuši 225 palīdzības saņēmēji Līvānu novadā. Pārtikas pakā bija dažādi produkti- milti, griķi, eļļa, cukurs, putraimi, makaroni un citi; katras pakas faktiskā tirgus vērtība aptuveni 10LVL. Produktus labdarības programmai ir ziedojuši uzņēmēji, tie ir pirkti arī par iedzīvotāju ziedoto naudu. Lasīt vairāk >

 

Programma „Paēdušai Latvijai"

Biedrība „Baltā māja" kā Ziedot.lv reģionālā tīkla dalīborganizācija ir iesaistījusies programmā „Paēdušai Latvijai" pārtikas paku saņemšanas nodrošināšanai Līvānu novadā. Biedrība nodrošinās programmas administrēšanu. Programmas ieviešanas nodrošināšanā atbalstu sniegs Līvānu novada dome, nodrošinot transportu pārtikas paku atvešanai un piedaloties informācijas izplatīšanā. Lasīt vairāk >

 

Tikšanās - apaļā galda diskusija par palīdzības pasākumu organizēšanu krīzes skartajiem iedzīvotājiem sniedza noderīgas atziņas un veicināja sadarbību.

Tikšanās - apaļā galda diskusija notika Līvānos 10/02/2010. To rīkoja biedrība „Baltā māja" sadarbībā ar Līvānu novada domi, ar organizāciju „Heifer International" (Baltijas valstīs to pārstāv Baltijas Labdarības Fonds) un Latvijas Pretnabadzības tīklu. Lasīt vairāk >

 

 Biedrībai „Baltā māja" tiek ieviests projekts „Finansiālais atbalsts Biedrības „Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009 - 2011", grantu shēmas "NVO darbības atbalsta programma" ietvaros.

Projekta mērķis ir Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas, labklājības un pilsoniskas sabiedrības attīstības stiprināšanas veicināšana Latgalē un Latvijā. Lasīt vairāk >

 

 Projekta „Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos - palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā" ieviešana- biedrības „Baltā māja" ieguldījums imigrantu integrācijai.

Tuvojas noslēgumam biedrības „Baltā māja" projekta „Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos- palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā" (līgums Nr. 2007/1.3./132). Projekts īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Projekta īstenošanas laiks jūnijs- decembris 2009, projekta īstenošanas vieta Līvāni, Latgales reģions. Lasīt vairāk >

 

Informatīvais seminārs Krāslavā par jautājumiem, kas ir aktuāli Trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā.

28. decembrī Krāslavā notika biedrības „Baltā māja" projekta „Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos - palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā" ietvaros rīkotais informatīvais seminārs. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Lasīt vairāk >

 

 Informatīvais seminārs Rēzeknes trešo valstu valstspiederīgajiem un mazākumtautību biedrību pārstāvjiem.

23. decembrī Rēzeknē notika biedrības „Baltā māja" projekta „Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos - palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā" ietvaros rīkotais informatīvais seminārs. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Lasīt vairāk >

 

28. decembrī notiks informatīvais seminārs Krāslavas trešo valstu valstspiederīgajiem.

28. decembrī plkst. 9.00 Krāslavā, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā (adrese: N. Rancāna 4), notiks biedrības „Baltā māja" projekta „Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos - palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā" ietvaros rīkotais informatīvais seminārs. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu.

Aicinām piedalīties !

 

Projekta „Biškopības attīstība Rožupē" dalībnieki ieziemo stropus un turpina apmācības.

Projekta 2009. gada aktivitātes ir noslēgušās, projekta dalībnieki ir apguvuši jaunas zināšanas un gaida pavasari, kas nāks ar jauniem darbiem. Vasaras nogalē notika vairākas praktiskas apmācības, kuras vadīja Rožupes vietējais biškopis Aldis Mālnieks. Lasīt vairāk >

 

 23. decembrī notiks informatīvais seminārs Rēzeknes trešo valstu valstspiederīgajiem.

23. decembrī plkst.17.00 Rēzeknē, Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras namā (adrese: Latgales ielā 54), notiks biedrības „Baltā māja" projekta „Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos - palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā" ietvaros rīkotais informatīvais seminārs. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu.

Aicinām piedalīties !

 

Informatīvajā seminārā Preiļos trešo valstu valstspiederīgie, sabiedrisko organizāciju pārstāvji un Preiļu novada pašvaldības sociālie darbinieki uzzināja sev nepieciešamo informāciju.

14. decembrī Preiļos notika biedrības „Baltā māja" projekta „Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos - palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā" ietvaros rīkotais informatīvais seminārs. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Lasīt vairāk >

 

 14. decembrī notiks informatīvais seminārs Preiļos trešo valstu valstspiederīgajiem.

14. decembrī plkst.16.00 Preiļos, Preiļu novada domes Sociālajā centrā (adrese: Aglonas iela 1a), notiks biedrības „Baltā māja" projekta „Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos - palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā" ietvaros rīkotais informatīvais seminārs. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu.

Aicinām piedalīties !

 

Informatīvajā seminārā Daugavpilī trešo valstu valstspiederīgie uzzināja sev nepieciešamo informāciju.

19. novembrī Daugavpilī notika biedrības „Baltā māja" projekta „Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos - palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā" ietvaros rīkotais informatīvais seminārs. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Lasīt vairāk >

 

 19.novembrī notiks informatīvais seminārs Daugavpilī trešo valstu valstspiederīgajiem.

19. novembrī plkst.16.30 Daugavpilī, Krievu kultūras centrā (adrese: Tautā ielā 1), notiks biedrības „Baltā māja" projekta „Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos - palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā" ietvaros rīkotais informatīvais seminārs. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu.

Aicinām piedalīties !

 

Ar atraktīvu modes skati noslēdzies projekts „Skroderdienas Līvānos".

Projekta noslēguma pasākums- modes skate „Krīzes inovācijas" notika 15.oktobrī klubā „Moonlight Club". Pasākums bija atraktīvs, jautrs, tas bija pulcējis lielu skaitu biedrības apmeklētājus, brīvprātīgos, draugus un viesus. Lasīt vairāk >

  

Biedrības „Baltā māja" apakšprojekts apliecināja vecāka gadājuma cilvēku nozīmi sabiedrības attīstībā.

Tuvojas noslēgumam biedrības „Baltā māja" apakšprojekta „Aktīvs seniors- pamats attīstībai" darbība. Apakšprojekta realizācija tika atbalstīta Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas "ĪSTERMIŅA EKSPERTU FONDS" atklāta apakšprojektu iesniegumu konkursā. Lasīt vairāk >

  

„Finansiālais atbalsts Biedrības „Baltā māja" ilgtermiņa darbības plāna realizācijai 2009 - 2011"

PROJEKTA MĒRĶIS: Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas, labklājības un pilsoniskas sabiedrības attīstības stiprināšanas veicināšana Latgalē un Latvijā. Lasīt vairāk >

 

Projekta „Skroderdienas Līvānos" noslēguma pasākums- modes skate.

Projekta noslēguma pasākums- modes skate „Krīzes inovācijas" notiks 15.oktobrī plkst. 18.00, norises vieta: Rīgas iela 108, Līvānos (ieeja no sētas puses- „Moonlight Club").

Projekta vadītāja Inguna Badune

  

Biedrība „Baltā māja" iepazīstina konferences dalībniekus ar pētījumu par darbībām, kas tieši ietekmē vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti.

Biedrība apakšprojekta „Aktīvs seniors - pamats attīstībai", kurš atbalstīts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmā "ĪSTERMIŅA EKSPERTU FONDS", ietvaros organizēja konferenci dialoga veicināšanai starp pašvaldībām un senioru intereses pārstāvošām NVO. Lasīt vairāk >

 

Biedrība "Baltā māja" ievieš projektu bezdarbnieku un maznodrošināto iedzīvotāju Līvānu pilsētā izglītošanai un jaunu prasmju apgūšanai.

šī gada septembrī biedrība "Baltā māja" uzsāk ieviest projektu "Bezdarba mazināšanas veicināšana un sociālās integrācijas attīstība caur brīvprātīgo darbu Līvānos". Projekta pasākumi ir balstīti uz nestabilo ekonomisko situāciju uz lielo bezdarbnieku skaitu Līvānu pilsētā. Lasīt vairāk >

  

Projekta rezultāts - atbalsts iedzīvotājiem.

Biedrība „Baltā māja" šovasar ieviesa projektu „Īpašais piedāvājums krīzes laikā", kurš guvis atbalstu mazo grantu programmā „Sabiedrība ar tendenci" 2009. gada konkursam. Projektus šajā programmā finansē fonds KNHM (Nīderlande), to ieviešanu nodrošina biedrība „Preiļu rajona partnerība". Biedrības „Baltā māja" projektam līdzfinansējumu ir nodrošinājusi Līvānu novada dome. Lasīt vairāk >

  

Pateicotis projektam „Skroderdienas Līvānos" atklāta šūšanas darbīca biedrībā „Baltā māja" Līvānos.

VAS „Hipotēku un zemes bankas" Klientu kluba „Mēs paši" atbalstītā biedrības „Baltā māja" projekta „Skroderdienas Līvānos" galvenais rezultāts- šūšanas darbnīca, ir uzsākusi darbību. Lasīt vairāk >

 

Projekts noslēdzies -atbildes jāturpina meklēt.

22.jūlijā Līvānos notika seminārs, ar kuru noslēdzās biedrības „Baltā māja" projekts „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021).

Projekts tika realizēts kopš 2008.gada oktobra mēneša. Tā galvenais līdzfinansētājs bija Eiropas Kopiena, ko pārstāv Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. Projekts saņēma līdzfinasējumu arī no Sabiedrības integrācijas fonda. Lasīt vairāk >

 

Politologs Ivars Ījabs analizēja Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021) noslēguma seminārā 22. jūlijā politologs Ivars Ījabs analizēja Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus un runāja par mūsu stereotipiem par ES.
Lasīt vairāk >

 

Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos -palīdzības saņemšanas iespēja Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja" ievieš projektu „Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos - palīdzības saņemšanas iespēja Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā". Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu ietvaros ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Projekta īstenošanas laiks no 16/06/2009 līdz 31/12/2009, projekta īstenošanas vieta ir Līvāni, Latgales reģions. Lasīt vairāk >

 

Noslēguma seminārs

22. jūlijā plkst 11.00 Līvānos, Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā (Domes ielā 3) notiks biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021) noslēguma seminārs. Lasīt vairāk >

 

Projekta „Biškopības attīstība Rožupē" dalībnieku stropos sāk zumēt bites.

Sakarā ar šīs vasaras sliktajiem laika apstākļiem tikai tagad- pašā vasaras vidū, projekta „Biškopības attīstība Rožupē" dalībnieku stropos sāk zumēt bites. Jaunās bišu saimes ir izaudzētas zemnieku saimniecības „Ceļmalītes" (Smiltenes novads) sertficētajā bišu dravā. Lai veicas jaunajiem biškopjiem un lai vēl bites paspēj savākt daudz medus! Lasīt vairāk >

 

Projekta „Biškopības attīstība Rožupē" dalībnieki apgūst nepieciešamās iemaņas darbam ar bitēm.

Rožupes pagasta 15 ģimenes ir iesaistījušās biedrības „Baltā māja" projektā „Biškopības attīstība Rožupē". Projekts saņēmis atbalstu no starptautiskas organizācijas „Heifer International", to Baltijas valstīs pārstāv Baltijas Labdarības Fonds. Lasīt vairāk >

 

Atbalstu guvis biedrības projekts „Īpašais piedāvājums krīzes laikā".

Atbalstu guvis biedrības projekts „Īpašais piedāvājums krīzes laikā", kurš tika iesniegts mazo grantu programmā „Sabiedrība ar tendenci" 2009. gada konkursam. Projektus šajā programmā finansē Fonds KNHM ( Nīderlande ) un to ieviešanu nodrošina biedrība „Preiļu rajona partnerība". Lasīt vairāk >

 

VAS „Hipotēku un zemes bankas" Klientu klubs „Mēs paši" atbalstījis biedrības „Baltā māja" projektu „Skroderdienas Līvānos".

Projekts paredz ierīkot šūšanas darbnīcu, kurā tiks nodrošinātas iespējas gan pašam veikt nepieciešamos apgērba remontdarbus, gan iemācīties to darīt ar brīvprātīgā speciālista palīdzību. Lasīt vairāk >

 

Biedrība „Baltā māja" uzsāk ieviest apakšprojektu, kas aktualizēs ar vecāka gadājuma cilvēku dzīves kvalitāti saistītus jautājumus.

Biedrība uzsāk Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas "ĪSTERMIŅA EKSPERTU FONDS" atklāta apakšprojektu iesniegumu konkursā atbalstīta apakšprojekta „Aktīvs seniors- pamats attīstībai" ieviešanu. Lasīt vairāk >

 

Noslēguma konference.

22. maijā Līvānos notika biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021) noslēguma konference. Lasīt vairāk >

 

Seminārā par Eiropas Savienību Preiļu skolēni interesējas par iespējām rakstīt projektus.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai"(nolīguma numurs-A2-2/2008/021) seminārs Preiļu 2. viduskolā notika 12. maijā. Tas pulcināja gan skolēnus, gan skolotājus. Lasīt vairāk >

 

Dagdas iedzīvotāji jautā un meklē atbildes.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021) seminārs Krāslavas rajonā notika jau otro reizi. Pirmo reizi tikāmies 13.martā, kad seminārs pulcināja aktīvos Skaistas pagasta iedzīvotājus. šoreiz vēlamies informēt par semināru, kas notika Dagdā, 20.aprīlī. Pasākums notika Dagdas kultūras namā un tā sagatavošanā palīdzēja gan Dagdas pilsētas pašvaldības darbinieki, gan kultūras nama darbinieki.
Lasīt vairāk >

 

Seminārs - diskusija rosināja Viļānu iedzīvotājus padomāt par savām iespējām Eiropas Savienībā.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021) seminārs Viļānu vidudskolā notika 24.martā. Tas pulcināja aktīvos Viļānu iedzīvotājus- skolēnus, pašvaldības darbiniekus un NVO pārstāvjus. Lasīt vairāk>

 

Seminārs -diskusija Jaunaglonā rosināja padomāt par savām iespējām Eiropas Savienībā.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021) seminārs Jaunaglonas arodvidusskolā notika 13.martā. Tas pulcināja aktīvos arodviduskolas audzēkņus, skolotājus un citus vietējos iedzīvotājus. Semināru- diskusiju vadīja Dmitrijs Oļehnovičs, Daugavpils universitātes Socioloģijas katedras lektors. Lasīt vairāk>

 

Skaistai savs redzējums par Eiropas Savienību.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021) seminārs Skaistas kultūras namā notika 11.februārī. Tas pulcināja aktīvos Skaistas iedzīvotājus, galvenokārt Skaistas sabiedriskā centra un Skaistas pamatskolas pārstāvjus. Lasīt vairāk>

 

Projekts „Biškopības attīstība Rožupē" biedrības „Baltā māja" atbalsts savam novadam.

Biedrība „Baltā māja" uzsākusi realizēt projektu „Biškopības attīstība Rožupē", kurš saņēmis atbalstu no starptautiskas organizācijas „Heifer International", un kuru Baltijas valstīs pārstāv Baltijas Labdarības Fonds. Lasīt vairāk>

 

Rožupiešiem daudz jautājumu par Eiropas Savienību.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021) seminārs Rožupes kultūras namā notika 4. februārī. Tas pulcināja aktīvos Rožupes iedzīvotājus, piedalījās arī dalībnieki no Līvāniem un Rudzātu pagasta. Lasīt vairāk>

 

Pateicība

šeit mēs esam tāpēc, lai palīdzētu cits citam mūsu kopīgajā ceļojumā pa dzīvi. / Viljams Dž. Benets /

Pateicamies SIA „GLC- Baltic", ar kura atbalstu SIA „Borts", kam pieder veikalu ķēde „Buru sports", nodeva dāvinājumu biedrībai „Baltā māja".

Dāvinājumā tika saņemti lietoti apģērbi, kuri tika nodoti lietošanā dienas aprūpes centra „Saulessvece" audzēkņiem, biedrības brīvprātīgajiem darbiniekiem un Turku pagasta maznodrošinātajām personām pēc Turku pagasta pārvaldes darbinieku ieteikuma.  Attēlu galerija>

Vēlam SIA „GLC- Baltic" un SIA „Borts" kolektīviem veiksmi un panākumus!

 

Seminārs - diskusija rosināja Ludzas iedzīvotājus padomāt par savām iespējām Eiropas Savienībā.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021) seminārs Ludzas Tautas namā notika 27. janvārī. Tas pulcināja aktīvos Ludzas iedzīvotājus, tajā skaitā skolēnus un pašvaldības darbiniekus.
Lasīt vairāk>

 

špoģu skolēni interesējas par izglītības iegūšanas iespējām Eiropas Savienībā.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai"(nolīguma numurs-A2-2/2008/021) seminārs špoģu viduskolā notika 14. janvārī. Tas pulcināja špoģu vidusskolas skolēnus un skolotājus. Pasākumā piedalījās arī aktīvākie Višķu iedzīvotāji.
Lasīt vairāk>

 

Viļakas iedzīvotāji uzdod jautājumus Eiropas Savienībai.

Biedrības „Baltā māja" projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai"(nolīguma numurs-A2-2/2008/021) seminārs Viļakā notika pērnā gada nogalē- 10.decembrī. Tas pulcināja 50 aktīvus Viļakas un Žīguru iedzīvotājus.

Semināru- diskusiju vadīja eksperts Andris Gobiņš, biedrības „Eiropas Kustība Latvijā" prezidents, kura sagatavotā prezentācija sniedza vispārēju ieskatu par Eiropas Savienības darbību un intereresantus faktus par to, kā dažādus jautājumus un lietas par Eiropas Savienību vai savu valsti vērtē Latvijas un citu ES dalībvalstu iedzīvotāji. Pēc tam tika uzsāktas spraigas sarunas par Eiropas Savienību un Latviju.
Lasīt vairāk>

Seminārs- diskusija Bebrenē.

Biedrības „Baltā māja" projektā „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021) ir paredzēta desmit semināru- diskusiju norise Latgalē. Pirmais projekta seminārs notika Bebrenē (Daugavpils rajons) šī gada 13.novembrī. Tas pulcināja 50 aktīvus Bebrenes un Dvietes iedzīvotājus. Pasākums notika Bebrenes pagasta kultūras namā un tā sagatavošanā palīdzēja kultūras nama vadītāja Ināra Lapa un vietējās NVO. Lasīt vairāk>

 

Erudīcijas konkurss „es ES" Latvijas vidusskolēniem

No 2008.gada 10.novembra līdz 2009.gada 23.janvārim Klubs „Māja" - jaunatne vienotai Eiropai sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā rīko erudīcijas konkursu Latvijas vidusskolu un arodskolu skolēniem par Eiropas Savienību (ES) un tās nozīmi ikdienas dzīvē. Konkursa galvenā balva ir ceļojums uz ES dalībvalstīm.
Lasīt vairāk>

 

Runāsim un domāsim par Eiropu

Biedrība „Baltā māja" ir uzsākusi projekta „Latgales reģiona jautājumu TOP 10 Eiropas Savienībai" (nolīguma numurs-A2-2/2008/021) ieviešanu. Projekta realizācijas periods ir no 2008.gada 1.oktobra līdz 2009.gada 30.jūlijam. Lasīt vairāk>

Svarīgi: