Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

 Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem un personām ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem

 

   Dienas aprūpes centrs (DAC) ir institūcija, kas darbdienās nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīgās attīstības traucējumiem un personām ar citiem funkcionāliem traucējumiem.

  DAC savu darbību ir uzsācis 2004. gadā pēc savstarpējās sadarbības līguma noslēgšanas ar Līvānu novada pašvaldību, kas DAC darbības nodrošināšanai ik gadu piešķir dotāciju no Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.

DAC uzņem personas ar garīgās attīstības traucējumiem un funkcionāliem traucējumiem, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

• pašas personas, ja tai piemīt rīcībspēja, vai tās likumīgā pārstāvja iesniegums;

• invaliditātes apliecības kopija;

• ģimenes ārsta izziņa 027/u ar atzīmi par funkcionāliem traucējumiem un medicīnisku kontrindikāciju neesamību Dienas centra apmeklējumiem;

• VDEĀK izziņa;

• līgums par personas aprūpi DAC (līgums par personas ar garīgās attīstības traucējumiem aprūpi tiek noslēgts starp personu, ja tai piemīt rīcībspēja, vai tās likumīgo pārstāvi).

 

DAC nodrošina:

1. Klienta uzturēšanos DAC atbilstoši noslēgtajam līgumam.

2. Informāciju par kārtību, kādā iesniedzams pieprasījums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību.

3. Sociālo prasmju, fizisko spēju attīstības, darba iemaņu apgūšanas un informatīvi izglītojošas nodarbības, kas tiek vērstas uz klienta sociālo rehabilitāciju.

4. Klienta vajadzībām atbilstošas telpas, inventārs un aprīkojums.

 

DAC darbības nozīme:

• Vecāki var strādāt, jo viņu bērns izmanto DAC sociālos pakalpojumus.

• Apmeklējot DAC, klientam tiek paaugstināta pašapziņa, ticība saviem spēkiem.

• DAC klients apgūst sociālās un pašaprūpes prasmes.

• Organizējot ģimenes pasākumus, tiek stiprinātas ģimenes saites.

• Organizējot publiskus pasākumus, tiek veidotas klienta uzstāšanās prasmes, sabiedrības iecietība un sapratne.

 

Dienas aprūpes centra uzdevumi:

1. Nodrošināt klientam uzturēšanās iespēju DAC laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00.

2. Nodrošināt klientam atbilstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

3. Sekmēt klienta intelektuālās, psihiskās un fiziskās attīstības iespējas.

4. Veicināt klienta savstarpējās saskarsmes iemaņas.

5. Informēt klienta par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un veicināt izpratni par sabiedrības dzīvi.

6. Konsultēt klienta ģimenes locekļus par psiholoģiskajiem, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem.

DAC klientam tiek piedāvātas šādas nodarbības:

1. Sociālās prasmes

Mērķis: attīstīt pašaprūpes iemaņas, sociālās funkcionēšanas spējas, lai radītu priekšnoteikumus klienta patstāvīgai dzīvei.

2. Rokdarbi

Mērķis: Mācīt pielietot daudzveidīgus darbarīkus, materiālus un radošās tehnikas.

3. Ārpustelpu aktivitātes

Mērķis: Organizēt klienta uzturēšanos ārpus DAC telpām. Asistēt un palīdzēt apgūt jaunas sociālās telpas.

4. Vizuāli plastiskā māksla

Mērķis: Izmantojot vizuāli plastikās mākslas līdzekļus, panākt jaunu talantu atklāšanu.

5. Verbāla un neverbāla komunikācija

Mērķis: Attīstīt prasmi publiski uzstāties, izteikt un formulēt savas domas.

6. Mūzika un kustības

Mērķis: Izmantojot mūziku, deju un ritma kustības, attīstīt klienta prasmi izteikt sevi mūzikā.

 

Dienas aprūpes centra adrese:

Zaļā iela 10-16 un Stacijas iela 2, Līvāni.

Papildus informācija:

Biedrības direktore

Inguna Badune,

 

tālrunis: 6 53 81707;

mob. tālrunis: 26191652

 

http://onlinedocumentaries4u.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/fernanda-ferrari/ http://janedoetravel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/suzanne-stokes/ http://maytagbluecheese.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/nicolette-shea/ http://infobetonline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/paris-dylan/ http://socialplus.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/april-cheryse/ http://paoutdoorliving.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/kindly-myers/ http://nightclubsearch.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/paris-dylan/ http://frogleap.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/sofia-nix/