Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 24. marts

 

    Turpinās projekts mazākumtautību biedrību līderiem un dalībniekiem.

Tiek turpināta projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Marta mēnesī regulāri tika turpinātas latviešu valodas apmācības Līvānos, Rēzeknē, Daugavpilī un Jēkabpilī. Kopā 4 grupās mācās 100 dalībnieki; tās vada pieredzējušas pedagoģes. Mācību process balstīts uz sarunvalodas apguvi, tiek apskatītas tēmas, kas projekta dalībniekiem būs noderīgas turpmāk savā ikdienā, darbā un dažādās sadzīves situācijās. Apmācības tiek papildinātas ar darbu grupās un individuāliem uzdevumiem.

 

         Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 26. februāris

 

    Apmācības notiek gan mazākumtautību NVO līderiem, gan dalībniekiem.

Turpinās projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 22. janvāris

 

    Latviešu valodas apmācības notiek četrās mazākumtautību NVO.

Turpinās projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 15. decembris

 

    Noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu un uzsāktas latviešu valodas apmācības.

4. decembrī noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu, kas ir pirmais publicitātespasākums projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ietvaros. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 12. decembrī

 

  

 

 

Biedrība uzsāk ieviest projektu trešo valstu pilsoņu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.

 

Biedrība „Baltā māja” šī gada 5. decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Šis projekts turpinās biedrības trīs jau iepriekš biedrības ieviesto Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

 

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 20 novembris
 

Biedrība uzsāk projektu, kas sekmēs mazākumtautību NVO iesaistīšanos pilsoniskās līdzdalības procesos.

Pirmajā novembrī biedrība uzsākusi projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešanu. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”. Projekta īstenošanas periods ir 16 mēneši; no 01/11/2014 līdz 29/02/2016. Projekta īstenošanas reģioni: Latgale un Zemgale. Projekta līdzfinansējuma saņēmējs ir biedrība „Baltā māja”.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 30. jūnijs

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts sekmējis latviešu valodas apguvi un sabiedrības saliedēšanos.

2014. gada 30. jūnijā noslēdzas biedrības "Baltā māja" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) ieviešana. Projekta pasākumi sekmējuši integrācijas procesus Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 17. jūnijs

Biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta aktivitātes - informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO - veicina sabiedrības saliedēšanos. 

Turpinās biedrības "Baltā māja" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) ieviešana. Projekta pasākumu mērķis ir sekmēt integrācijas procesus Latgales reģionā. .

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 22. maijā

Maija mēnesis - pasākumu bērniem mēnesis.

Maija mēnesī notikuši desmit pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Pasākumu mērķis ir motivēt mazākumtautību 1-4 klašu skolēnus lietot valsts valodu.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 1
2. maijs

Notikuši pirmie pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”.

Maija mēnesī ir paredzēti desmit pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Pasākumu mērķis ir motivēt mazākumtautību 1-4 klašu skolēnus lietot valsts valodu.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada
30. aprīlis

Akcijas un diskusijas Rēzeknē un Daugavpilī integrācijas veicināšanai.

25. aprīlī Rēzeknē un 27. aprīlī Daugavpilī notika pasākumi, kas ir daļa no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.