Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 20.jūnijs

Informatīvs pasākums un jaunā biedrības bukleta prezentācija biedrībā „Baltā māja”

Jūnija mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28.maijā

Biedrībai „Baltā māja” rosīgs pavasaris.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 17.aprīlī

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts motivē organizāciju attīstīties.

Rit projekta biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) otrais darbības gads un tā realizācija turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28.marts

Biedrība „Baltā māja” sagaida pavasari ar aktivitātēm bagātu marta mēnesi.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 27.februārī

Projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” nodrošina atbalstu biedrības interešu grupu un informatīvu pasākumu norisei.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. janvārī

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” darbība.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

 

 Biedrība „Baltā māja”

 2013. gada 16. decembrī

Biedrības darbinieki sagaida gada nogali ar gandarījumu par paveikto.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana sniedz atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Tas nodrošina drošība sajūtu ikdienā un palīdz ieviest jaunas iniciatīvas. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 1. novembrī

Biedrības darbinieki, biedri un brīvprātīgie guvuši jaunu pieredzi Valmieras novadā.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana nodrošina atbalstu biedrības ikdienas vajadzībām un aktivitāšu nodrošināšanai. Papildus tiek sekmēta biedrības kapacitāte. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 15. oktobrī

Apmācības sekmēs biedrības „Baltā māja” darbinieku, biedru un brīvprātīgo kapacitāti un veiksmīgu komunikāciju.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana nodrošina ne vien atbalstu biedrības ikdienas darbībām un tās ieviesto aktivitāšu norisei, bet ar apmācību palīdzību sekmēs arī biedrības norisēs iesaistīto cilvēku kapacitāti. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 26. septembrī

 

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts sniedz atbalstu organizācijas aktivitāšu norisei.

Pēc skaistās vasaras, kad līvānieši baudīja sauli, gāja uz mežu, čakli strādāja dārzos, arī biedrībā nebija tik daudz apmeklētāju. Nu atkal Baltajā mājā ir sākusies rosība. Biedrības darbinieki un brīvprātīgie ir priecīgi, ka nozīmīgu atbalstu aktivitāšu nodrošināšani sniedz biedrības „Baltā māja” projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152), kura ieviešana tika uzsākta šī gada jūlija mēnesī. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja” uzsākusi ieviest projektu, kas palīdzēs organizācijai sekmīgāk iesaistīties līdzdalības demokrātijas stiprināšanā Latgales reģionā.

3.septembrī Līvānos notika Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu, kas vietējai sabiedrībai sniedza informāciju par biedrības „Baltā māja” projektu „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152), kura ieviešana tika uzsākta šī gada jūlija mēnesī. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

http://westindianlife.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/chantel-zales/ http://liv2.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/courteney-stodden/ http://progrexionmarketing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/gemma-merna/ http://www.flynnranchhunting.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/ines-helene/ http://taticallife.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/holly-peers/ http://osdebinario.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/jem-wolfie/ http://disasterreliefcamps.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/kathy-ferreiro/ http://www.coreypavin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/stefanie-knight/