Biedrība „Baltā māja”

 

2015. gada 23. marts

Turpinās projekts trešo valstu pilsoņu integrācijai.

Turpinās biedrības „Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizācija. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

 

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. februāris

 

Februārī pasākumi par veselīgu dzīvesveidu, pozitīvu domāšanu, mīlestību un vēl un vēl...

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 26. februārī

Turpinās latviešu valodas apmācības un tiek uzsākts integrācijas kurss.

Biedrība „Baltā māja” 2014. gada decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. janvāris

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” atbalsts biedrības kapacitātes stiprināšanai.

 

2015. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

Projekta 2015. gada darba programmā paredzēts turpināt sniegt jau esošos sociālos pakalpojumus un nodrošināt regulāri notiekošo aktivitāšu - interešu grupu un klubu - tikšanās.

 

Uzmanība tiks pievērsta aktivitātēm aktīva pilsoniskuma, līdzdalības un pašizglītošanās veicināšanai un brīvprātīgā darba popularizēšanai. Notiks informatīvi pasākumi Līvānu novada NVO un tiks sniegtas konsultācijas par NVO jautājumiem.Tiek paredzēts turpināt sadarbības attīstību ar citām NVO - gan Līvānu novadā, gan Latgales reģionā, gan ar senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” dalīborganizācijām. Ar mērķi paaugstināt organizācijas biedru un darbinieku kapacitāti notiks apmācības komandas veidošanā un pieredzes apmaiņas brauciens uz Tallinu (Igaunija).

 

Regulāri tiks ieviesti projekta informācijas un publicitātes pasākumi. Biedrības mājaslapā www.baltamaja.lv izveidotā projekta sadaļa tiks regulāri aktivizēta. Tiks sagatavots informatīvais pārskats par biedrības 18 darbības gados paveikto.  Jau tradicionāli tiks izveidots informatīvais kalendārs 2016. gadam.

 

Biedrības „Baltā māja” rosīgās dienas turpinās. Biedrības pirmā stāva apmeklētāji arvien vairāk izmanto pieejamos sociālos pakalpojumus. Regulāri vingro ārstnieciskās vingrošanas entuziasti un tiekas seniori. Mūsu rokdarbniekiem arvien ir jaunas idejas, vienmēr par ko parunāt ir vairāku interešu klubu dalībniekiem.

 

Februāra mēneša sākumā - 05/02- aicināsim interesentus uz tikšanos ar fizioterapeitu Jāni Sondoru. Pēc tam Valentīna dienas priekšvakarā 13/02, tiksimies pasākumā, kurā ļausimies dzejas, dejas un mūzikas valdzinājumam. Tāpat jau esam tuvākajā laikā plānojam noorganizēt informatīvu pasākumu NVO aktīvistiem, jo ir taču tik daudz interesanta ko uzzināt vai kopā ar domubiedriem pārrunāt.

 

Cerams, ka arī šis gads biedrībai „Baltā māja” būs veiksmīgs un, ka, pateicoties mūsu darbiniekiem un kopā ar brīvprātīgajiem darbiniekiem, tas atbalstošs un interesants būs arī mūsu novada un reģiona iedzīvotājiem un organizācijām.

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 16. decembris

 

Ar informatīvu pasākumu, kalendāra 2015. gadam prezentāciju un labdarības akciju noslēdzas gads biedrībā „Baltā māja”.

 

Decembra mēnesī biedrībā „Baltā māja” notika kārtējais informatīvais pasākums, tradicionāli notika Ziemassvētku labdarības akcija un tika prezentēts informatīvais kalendārs.

 

Informatīvs pasākums Līvānu novada NVO notika 11. decembrī. Pasākumu vadīja Valija Vaivode, biedrības „Preiļu rajona partnerība” vietējās rīcības grupas administratīvā vadītāja un nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle. Pasākums notika biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ietvaros.  Pasākumā tika sniegta izsmeļoša informācijas par biedrības „Preiļu rajona partnerība” vairāku gadu periodā paveikto lauku dzīves kvalitātes un lauku cilvēku spēju attīstībai. Pasākuma vadītāja stāstījumu padarīto ilustrēja ar veiksmīgāko ieviesto projektu piemēriem. Klātesošie tika rosināti domāt un izmantot jaunās iespējas, ko sniegs LEADER programma jau nākamā gada nogalē.

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. novembris

Novembra mēnesī – aktivitāšu daudzveidība.

 

Novembrī aktīvi turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai.  Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 – 2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

Turpinās interešu grupu tikšanās. Interesanta bija ceļotāju draugu tikšanās 10. novembrī, kurā par redzēto Indijā stāstīja folkloras kopas „Ceirulīši” vadītāja Anna Kārkle un dalībnieki. Bija patīkami dzirdēt, ka līvāniešu sniegums ticis augsti novērtēts. Pasākuma dalībnieki kopā dzēra tēju no Tadžmahala mošejas un piekoda konfektes, kas vestas no Dievu ielejas.

 

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 31. oktobris

Oktobrī – aktivitāšu birums. 

Oktobra mēnesī aktīvi turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 – 2014 gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 26. septembris
 

Septembra mēnesis – atkalsatikšanās mēnesis.

 

Septembra mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 20. augusts
 

Pieredzes apmaiņas brauciens pie Lietuvas NVO – jauni sadarbības partneri un jaunas idejas.

Augusta mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 17.jūlijs

Apmācības komandas stiprināšanai - jauna pieredze un zināšanas.

 Jūlija mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada
20. jūnijs

Projekta noslēguma pasākums Līvānos.

Tuvojas noslēgumam biedrības "Baltā māja" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) projekta ieviešana. Projekta pasākumu mērķis ir sekmēt integrācijas procesus Latgales reģionā.