Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

   Biedrības “Baltā māja” ieviestie projekti no 1997. – 2018. gadam

 

Nr. p.k.

Realizācijas laiks

Nosaukums

Finansētājs

1.

 1997. – 1998.

 Sabiedriskā centra izveidošana

 Karalienes Juliānas fonds

2.

 1999.

 NVO centra Papilddotāciju projekts

 NVO centrs – Rīga

3.

 1999.

 NVO šodien

 Sorosa fonds – Latvija

4.

 1999.

 Algoto pagaidu sabiedrisko veicēju iesaistīšana fonda darbības nodrošināšanai

Nodarbinātības valsts dienests

5.

 1999.- 2000.

 Ģimenes atbalsta un krīzes centra izveidošana

 BAPP

6.

 1998. – 2003.

 Assistance in Social Welfare in Latvia (Sociālās labklājības attīstības Latvijā veicināšana)

Stichting Gamma Dienstverlening

7.

 2000.

Darbinieku apmācība darbam dienas aprūpes centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem

 Īpašās palīdzības fonds

8.

 2000.

Starptautiska konference "Sabiedrība un tās centrs"

Stichting Gamma Dienstverlening

9.

 2000. – 2001.

 Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem veidošana

  Nodarbinātības valsts dienests

10.

 2001. – 2006.

Sieviešu izglītības centru Līvānos un Preiļos izveidošana

Stichting Uitvoering Wachtgelden (Nīderlande)

11.

 2000. – 2001.

 The establishment of the work centre (Dienas darba centra izveidošana)

 Karalienes Juliānas fonds (Nīderlande)

12.

 2000. – 2001.

 NVO centra Papilddotāciju projekts

 NVO centrs – Rīga

13.

 2000. – 2001.

Jaunās komunikāciju tehnoloģijas Līvānu novada attīstībai

Pasaules Banka, Latvijas birojs

14.

 2001.

Invalīdu sporta svētki "Mēs esam līdzās"

 Sorosa fonds – Latvija

15.

 2001.

Mūsu diena

 UNDP

16.

 2001.

BAPP apmācību grants

 NVO centrs – Rīga

17.

 2001. – 2004.

Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem izveide

 LM Sociālās palīdzības fonds, Līvānu novada dome

18.

 2002. – 2003.

Atbalsts organizācijas darbībai

Stichting Gamma Dienstverlening

19.

 2002.

Dienas aprūpes centra bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana

 Sorosa fonds – Latvija

20.

 2002.

Modern Family

Latter Day Saint Charities (ASV)

21.

 2001. – 2002.

Info Connect

ASV Demokrātijas programma

22.

 2002.

Algoto pagaidu sabiedrisko veicēju iesaistīšana fonda darbības nodrošināšanai

Nodarbinātības valsts dienests

23.

 2002.

Atbalsts organizācijas administratīvajiem izdevumiem

 BAPP

24.

 2002.

 Person to Person
(Cilvēks cilvēkam)

 Nīderlandes vēstniecība

25.

 2002.

 BAPP apmācību grants

 NVO centrs - Rīga

26.

 2002. - 2003.

 Sabiedrība sabiedrībai

 BAPP

27.

 2003.

 BAPP apmācību grants

 NVO centrs – Rīga

28.

 2003.- 2004.

 Education for Integration

ASV Demokrātijas programma

29.

 2003.

Atbalsts invalīdiem bezdarbniekiem profesionālo prasmju apguvei

 Nodarbinātības valsts dienests

30.

 2003.

 Mākslas spēks bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrācijai sabiedrībā

 Kultūrkapitāla fonds

31.

 2003. – 2004.

 Izglītība un sadarbība – pilsoniskas sabiedrības attīstībai

Sabiedrības integrācijas fonds

32.

 2004.

 Bērnu rotaļu un attīstība centra izveide Līvānu novadā

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

33.

 2004.- 2007.

 Sabiedrības forums

Stichting Gamma Dienstverlening

34.

 2004. – 2005.

 Sabiedrības forums

Pasaules Banka, Latvijas birojs/UNDP

35.

 2004. – 2005.

 Sadarbības tīkls – investīcija pārmaiņām

Sabiedrības integrācijas fonds

36.

 2005.

 Jauniešu apmaiņa „Baltā māja" - „Fyrisgarden" 2005

 ES programma „Jaunatne"

37.

 2005. – 2008.

 Europa Direct informācijas centrs

Sabiedrības integrācijas fonds

38.

 2004.- 2007.

 Studieframjandet „Learning in motion"

 ES Socrates programma

39.

 2005.- 2007.

 Līvānu fonda „Baltā māja" institucionālās ilgtspējas paaugstināšana

 BAPP

40.

 2005.- 2007.

 Invaliditātes nodarbinātības projekts

Nodarbinātības valsts aģentūra

41.

 2005.- 2006.

 Community involvement in the development of social environment

Stichting Gamma Dienstverlening (Nīderlande)

42.

 2005.- 2006.

 Mazo grantu programma Līvānu novadā

 KNHM
Nīderlande

43.

 2005.- 2006.

 Pilsonības sabiedrības iniciatīvas sociālās politikas veidošanās Līvānu novadā

Sabiedrības integrācijas fonds

44.

 2005.

 Sūtot un saņemot mīļumu

 Bērnu un ģimenes lietu ministrija

45.

 2005.- 2006.

 Līdzdarbojies

Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

46.

 2005.- 2006.

 Paaudžu un tautību vienotība etniskās integrācijas veicināšanai

Sabiedrības integrācijas fonds

47.

 2006. - 2006.

 Dalīts prieks – dubults prieks

 Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

48.

 2006.- 2008.

 Preiļu rajona iedzīvotāju motivēšana dalībai valsts sociāli ekonomiskajos procesos

Sabiedrības integrācijas fonds

49.

 2006.- 2008.

 Motivācijas pasākumu ieviešana sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju integrācijai Līvānu novadā

Sabiedrības integrācijas fonds

50.

 2006.

 Let „White home" become also your home

 ASV vēstniecība Latvijā

51.

 2006.- 2007.

 Mazo grantu programma Līvānu novadā

KNHM
Nīderlande

52.

 2006.- 2007.

 Biedrības „Baltā māja" institucionālās ilgtspējas paaugstināšana

 Sorosa fonds – Latvija

53.

 2007.

 Paaudžu dialogs – izpratnes un cieņas garantija

Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

54.

 2007.- 2008.

 Atbalsts nevalstisko organizāciju neaizskaramo kapitālu un rezerves fondu veidošanai

 AB. LV Fonds

55.

 2007.- 2008.

 Biedrības „Baltā māja" institucionālās ilgtspējas paaugstināšana

 Sorosa fonds – Latvija

56.

 2007.

 Izpratne - cieņa - atzīšana

Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

57.

 2008.

 1.oktobris – diena mūsu sāpēm un sapņiem

Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

58.

 2008. - 2009.

Latgales reģiona jautājumu TOP Eiropas Savienībai

Sabiedrības integrācijas fonds

59.

 2009.- 2013.

 Support for Beekeepers in Rozupe

 Heifer Project International

60.

 2009.

 Skroderdienas Līvānos

VAS „Hipotēku un zemes banka"

61.

 2009.

 Aktīvs seniors - pamats attīstībai

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

62.

 2009.

 Informācijas un sociālo kontaktu centrs Līvānos - palīdzības saņemšanas iespēja trešo valstu valsts piederīgajiem Latgales reģionā

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Eiropas Trešo valstu valstspiedtīgo integrācijas fonds

63.

 2009. – 2010.

Finansiālais atbalsts biedrības „Baltā māja" ilgtermiņa plāna realizācija 2009 - 2011

 NVO darbības atbalsts programma, Sabiedrības integrācijas fonds

64.

2009.

Filantropijas attīstība Līvānu novadā

Fonds „SGD” – (Nīderlande)

65.

2010.

Bezdarba mazināšanas veicināšana un sociālās integrācijas attīstība caur brīvprātīgo darbu Līvānos

Fonds „SGD” (Nīderlande)

66.

2010.- 2011.

Līdzdalība programmā „Paēdušai Latvijai”

Fonds „Ziedot.lv”

67.

2010.

Akcija „Skolas soma 2010”

Fonds „Ziedot.lv”

68.

2010.-2011.

Programma „Kopgalds”.

Fonds „Ziedot.lv”

69.

2010.- 2011.

Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai

Sorosa fonds -Latvija

70.

2010.- 2012.

Improving competitivess for business of disabled people („Be-Able”)

Latvijas – Lietuvas pārrobežu programma, VARAM

71.

2011.

Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā

Eiropas Sociālais fonds; Sabiedrības integrācijas fonds

72.

2011.- 2012.

Senioru labo darbu maratons

Latvijas un Šveices sadarbības programma, Grantu shēmas „NVO fonds”, SIF

73.

2011.

Drošība un tolerance-imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, II posms „Integrācijas skola” (Sadarbības partneris IOM projektā)

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds, LR Tieslietu ministrija

74.

2011.

Palīdzības programma sirmgalvjiem

Fonds „Ziedot.lv”

75.

2011.

Iepriecini vientuļos sirmgalvjus Ziemassvētkos

Fonds „Ziedot.lv”

76.

2012.

Paēdušai Latvijai sirmgalvjiem- Lieldienas

Fonds „Ziedot”

77.

2012.

Apmācības, informācija un iekļaujošs kopienas atbalsts Trešo Valstu valstspiederīgo integrācijai Latgales reģionā

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds, LR Kultūras ministrija

78.

2012.

Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai

Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma, Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”

79.

2012.-2013.

Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds, LR Kultūras ministrija

80.

2013.

Sociālās palīdzības sniegšana

Fonds „ZIEDOT”

81.

2013.- 2015.

Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā

Sabiedrības integrācijas fonds

82.

2012.- 2013.

Mūsdienīgas iekārtas un aprīkojums biedrības „Baltā māja” pakalpojumu kvalitatīvai attīstībai

Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde

83.

2013.

Sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju dalība radošajā darbnīcā “Mana Līvānu pilsēta krāsās”

Līvānu novada dome

84.

2014.

Uzdāvini vientuļiem sirmgalvjiem Ziemassvētkus 2013

Fonds „ZIEDOT”

85.

2014.

Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrībai veidošanā Latgales reģionā

Kultūras ministrija

86.

2014.- 2016.

Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā

Sabiedrības integrācijas fonds

87.

2014.

Pasākumu noorganizēšana skolas kā kopienas centra darbības stiprināšanai un pieredzes izplatīšanai.

Nodibinājums „Sorosa fonds – Latvija”

88.

2014.

Līvānu novada cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu tuvinieku saliedētības veicināšana

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”

89.

2014.

Radoši sagaidām savas pilsētas svētkus

Līvānu novada dome

90.

2014.

Dod pieci!

Fonds „Ziedot”

91.

2015.

Sociālās palīdzības sniegšana

Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””

92.

 

2015.- 2016.

Aktīvi- zinoši- radoši

Nodibinājums „Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds”

93.

2015.

Atbalsts biedrības “Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā

Sabiedrības integrācijas fonds

94.

2016.

Sociālās palīdzības sniegšana

Nodibinājums “Fonds “Ziedot.lv””

95.

2016.

NVO atvērto durvju dienas Latgales pierobežā

Sabiedrības integrācijas fonds

96.

2016.

Atbalsts biedrības “Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai”

Sabiedrības integrācijas fonds

97.

2017.

Ja gribam, tad varam

Sabiedrības integrācijas fonds

98.

2018.

Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja”- pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā

Sabiedrības integrācijas fonds

99.

2018.

Palīdzam Latvijai kļūt tīrākai un zaļākai

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”

100.

2018.

Mūsu rakstu raksti

Līvānu novada dome