Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Brīvprātīgais – brīvais un prātīgais”

Darīt no brīva prāta un labestīgas sirds – tas ir brīvprātīgais darbs.

Kas tad ir brīvprātīgais?

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē, pārveido un uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.

Brīvprātīgais ir cilvēks, kas ziedo savu laiku un prasmes bez apmaksas, lai palīdzētu citiem.

Brīvprātīgais var būt jebkurš cilvēks, kas vēlas izmantot savas spējas un pieredzi, attīstīt intereses, gūt jaunu pieredzi un prasmes, ietekmēt sabiedrībā notiekošo, aktīvi darboties un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Viņš pats izvēlas savām interesēm un vajadzībām atbilstošu nodarbošanos un laika apjomu, kuru var veltīt šim darbam - tās var būt gan vairākas dienas, gan dažas stundas mēnesī.

Fakti par brīvprātīgo darbu

Brīvprātīgā darba tradīcijas pasaulē ir aizsāktas vairāk kā pirms 100 gadiem. Pirmās valstis bija Nīderlande un ASV, mūsdienās šī kustība ir ieguvusi starptautisku skanējumu.

Piemēram, Skandināvijas valstīs ap 30% iedzīvotāju darbojas kā brīvprātīgie, Vācijā tie ir 34%, ASV vairāk kā 50% iedzīvotāju.

 

Brīvprātīgo kustība Latvijā ir savā attīstības sākumstadijā. Pēc "Brīvprātīgo Centra" rīcībā esošajiem pētījumu datiem tikai 5% Latvijas iedzīvotāju iesaistījušies brīvprātīgo kustībā. Mērķtiecīgi un organizēti brīvprātīgo kustība Latvijā tiek attīstīta tikai no 1998.gada.

 

Brīvprātīgā darba būtība „Baltajā mājā"

Brīvprātīgo darbs ir viena no mūsu organizācijas filozofijām.

Ko tas dod cilvēkam?

 • Gandarījumu. Apziņu, ka esi kādam nepieciešams. 
 • Savu zināšanu un prasmju pielietojumu.
 • Jaunu pieredzi, zināšanas un prasmes. Saikni ar citiem cilvēkiem.


Vēlme palīdzēt citiem ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki piesakās strādāt kā brīvprātīgie. Tomēr šis darbs sniedz iespējas arī pašam darba veicējam - attīstīt spējas, pilnveidot prasmes, iegūt jaunus draugus un domubiedrus, iegūt zināšanas, nonākt sabiedriskās dzīves apritē, kas, iespējams, ir pirmais solis pretim jaunam darbam. Dažiem tas palīdz piepildīt sapņus, neieslīgt rutīnā, pierādīt sevi.

Iesaistoties organizācijā, palīdzot tās akcijās un pasākumos, brīvprātīgie var īstenot savus mērķus un idejas, kas sniedz labumu sabiedrībai. Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš neatkarīgi no tautības un reliģiskās piederības.

 

ar biedrības brīvprātīgajiem:

Pašlaik biedrībā strādā 60 brīvprātīgie darbinieki:

 • 35 strādā regulāri
 • 25 iesaistās pēc vajadzības, organizējot akcijas, dažādus pasākumus, vienreizējas aktivitātes.

Darbi, ko veic brīvprātīgie: vada klubus un interešu grupas, organizē izglītības, kultūras, sporta un sociālās palīdzības pasākumus, strādā par uzticības telefona konsultantiem, veido datorsalikumus, printē, kopē un sagatavo materiālus, palīdz apkopot un sakārtot informāciju, izplata reklāmas un citu informāciju, palīdz sagatavot pasākumus, piedalās akcijās, palīdz saimniecisku darbu izpildē.

Biedrības brīvprātīgie ir:

 • Strādājošie;
 • Mājsaimnieces;
 • Pensionāri;
 • Skolnieki;
 • Studenti;
 • Cittautieši.

Šobrīd „Baltajā mājā" aktīvi darbojas divi īpaši brīvprātīgie - Dominiks no Austrijas un Sebastiens no Francijas Eiropas Brīvprātīga darba projekta ietvaros.

 

Kas ir Eiropas brīvprātīgais darbs?

Eiropas Savienības programmā „Jaunatne" realizētā apakšprogramma „Eiropas brīvprātīgais darbs" ir iespēja kaut ko mainīt savā dzīvē, aizceļot uz kādu valsti, iepazīt tās kultūru un realizēt savas idejas.

Jauniešiem vecumā no 18-25 Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja 6 - 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam kādā no Eiropas Savienības (ES) valstīm. Darbs ir bezpeļņas, tomēr brīvprātīgajam tiek apmaksāti ceļa izdevumi, uzturēšanās un ēdināšanas izdevumi, apdrošināšana, valodas kursi, kā arī brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apmērs ir atkarīgs no valsts, kurā notiek Eiropas Brīvprātīgā Darba projekts.

Latvijas organizācijām Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja iesaistīt savā darbā brīvprātīgos no ES valstīm. Tā ir lieliska iespēja savā darbā iesaistīt entuziastisku jaunieti no citas valsts, kas ienesīs jaunas idejas, sniegs savu atbalstu un strādās jūsu komandā.

Programma ir atvērta pilnīgi visiem jauniešiem, neatkarīgi no sociālā stāvokļa, prasmēm, iemaņām, reliģiskās pārliecības vai tautības.