Apkaimes ideju darbnīca – labākai dzīvei Līvānu novadā

29. jūlijā 12.00 biedrības “Baltās māja” omulīgajās telpās Stacijas ielā 2, Līvānos gaidīsim Līvānu novada iedzīvotājus uz Apkaimes ideju darbnīcu.

   

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 3.jūlijs

Biedrība “Baltā māja” jūnijā uzsāk projekta “Labo lietu darbnīca” īstenošanu

Biedrība “Baltā māja” jūnijā uzsākusi nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētā mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2019” projektu “Labo lietu darbnīca” (projekts Nr. MG 19/26). Šī projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus. Īstenojot kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanu vietējā teritorijā. Veicinot minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

 

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 28.jūnijs

  Jūnijā biedrībā „Baltā māja” notika Līvānu novada NVO līderu apmācības, izglītojošs pasākums “Valsts. Vara. Prezidents” un informatīvi sadarbību veicinoši pasākumi pie Latgales reģiona lauku novadu NVO 

Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019.

 

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 30.maijā 

 Maijā biedrība „Baltā māja” notiek izglītojošs pasākums “Zinošs = atbildīgs” 

Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019.

 

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 17.maijs 

 Biedrībā „Baltā māja” Līvānos notiks izglītojošs pasākums  “Zinošs par Eiropu, atbildīgs par Latviju” 

Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radošo darbnīcu un nodarbību cikls praktisku iemaņu gūšanai biedrībā “Baltā māja”

Tā ir iespēja iemācīties oriģināli izmantot otrreiz lietojamos, sadzīvē izmantotos materiālus – kartonu, papīru, plastmasu un citas izejvielas! Tā ir iespēja apgūt jaunu, veselīgu un pārsteidzoši ekonomisku pieeju darbošanās priekam virtuvē!

Informācija bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem

Biedrība “Baltā māja” uzsākusi projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma 9.2.2.3/18/A/003 ) realizāciju.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

https://www.redirect.am/?http://bigtits.city/girl/ashley-emma/ http://partnerfinder.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/charley-atwell/ http://integratedsystemsandcontrols.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/claudia-sampedro/ http://metlife-hr.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/marie-claude-bourbonnais/ http://insighter.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/lyna-perez/ http://rv-14.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/khloe-terae/ http://foreverygirl.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/april-cheryse/ http://www.coloradosafety.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/stephanie-michelle/