Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 31.jūlijs 

 Jūlijā - izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums “Labdien, Vidzeme” un informatīvs pasākums/diskusija “Tieši te” 

Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019.

Apkaimes ideju darbnīca – labākai dzīvei Līvānu novadā

29. jūlijā 12.00 biedrības “Baltās māja” omulīgajās telpās Stacijas ielā 2, Līvānos gaidīsim Līvānu novada iedzīvotājus uz Apkaimes ideju darbnīcu.

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada  18.jūlijs   

 Arī jūlijā biedrība “Baltā māja” turpina Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā 

Biedrība “Baltā māja” īsteno projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

   

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 3.jūlijs

Biedrība “Baltā māja” jūnijā uzsāk projekta “Labo lietu darbnīca” īstenošanu

Biedrība “Baltā māja” jūnijā uzsākusi nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētā mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2019” projektu “Labo lietu darbnīca” (projekts Nr. MG 19/26). Šī projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus. Īstenojot kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanu vietējā teritorijā. Veicinot minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

 

Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 28.jūnijs

  Jūnijā biedrībā „Baltā māja” notika Līvānu novada NVO līderu apmācības, izglītojošs pasākums “Valsts. Vara. Prezidents” un informatīvi sadarbību veicinoši pasākumi pie Latgales reģiona lauku novadu NVO 

Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019.

laura croft boobs best real tits in porn Selena Gomez boobs bouncing Paris Dylan nude hanging tits tube show boobs empty boobs Rachel Williams naked