Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 17. jūnijs

Biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta aktivitātes - informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO - veicina sabiedrības saliedēšanos. 

Turpinās biedrības "Baltā māja" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) ieviešana. Projekta pasākumu mērķis ir sekmēt integrācijas procesus Latgales reģionā. .

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 5.jūnijs

Pasākumā „Būt kopā”- radošas, krāsainas un garšīgas aktivitātes.

4. jūnijā Jersikas pamatskolā notika pasākums - kopienas diena „Būt kopā”. Pasākums bija viena no biedrības „Baltā māja” Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” aktivitātēm.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. maijs

 Jersikas pamatskolā notiks pasākums „Būt kopā”

Biedrība „Baltā māja” ievieš Sorosa fonda Latvija atbalstīto projektu „Būt kopā”. Jau uzsāktas projekta aktivitātes – darbnīcas un 4. jūnijā notiks pasākums „Būt kopā” Jersikas pamatskolā. Pasākuma mērķis ir sekmēt pagasta iedzīvotāju saliedētību.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28.maijā

Biedrībai „Baltā māja” rosīgs pavasaris.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

23.05.2014

Radoši sagaidīsim Līvānu pilsētas svētkus biedrībā „Baltā māja”

Līvānu novada pašvaldības izsludinātajā MAZO GRANTU projektu konkursā 2014, tika atbalstīts biedrības “Baltā māja” projekts “Radoši sagaidīsim savas pilsētas svētkus”. Projekta īstenošana notiks no šī gada maija līdz augusta mēnesim. Projekta mērķis ir veicināt brīvprātīgo darbu popularizēt Līvānu pilsētu un integrēt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupas pilsētas sabiedrībā.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 22. maijā

Maija mēnesis - pasākumu bērniem mēnesis.

Maija mēnesī notikuši desmit pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Pasākumu mērķis ir motivēt mazākumtautību 1-4 klašu skolēnus lietot valsts valodu.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 20. maijs

Biedrība „Baltā māja” uzsāk aktivitātes kopienas saliedēšanai.

Maija mēnesī biedrība uzsāk Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” ieviešanu.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 1
2. maijs

Notikuši pirmie pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”.

Maija mēnesī ir paredzēti desmit pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Pasākumu mērķis ir motivēt mazākumtautību 1-4 klašu skolēnus lietot valsts valodu.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada
30. aprīlis

Akcijas un diskusijas Rēzeknē un Daugavpilī integrācijas veicināšanai.

25. aprīlī Rēzeknē un 27. aprīlī Daugavpilī notika pasākumi, kas ir daļa no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 24. aprīlis

Daugavpilī notiks akcija un diskusija integrācijas veicināšanai.

Svētdien, 27. aprīlī Daugavpilī notiks akcija, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 23. aprīlis

Rēzeknē notiks akcija un diskusija integrācijas veicināšanai.

Piektdien, 25. aprīlī Rēzeknē notiks akcija, kas ir viena no biedrības "Baltā māja" ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.