Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 15. decembris

 

    Noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu un uzsāktas latviešu valodas apmācības.

4. decembrī noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu, kas ir pirmais publicitātespasākums projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ietvaros. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 12. decembrī

 

  

 

 

Biedrība uzsāk ieviest projektu trešo valstu pilsoņu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.

 

Biedrība „Baltā māja” šī gada 5. decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Šis projekts turpinās biedrības trīs jau iepriekš biedrības ieviesto Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

 

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. novembris

Novembra mēnesī – aktivitāšu daudzveidība.

 

Novembrī aktīvi turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai.  Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 – 2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

Turpinās interešu grupu tikšanās. Interesanta bija ceļotāju draugu tikšanās 10. novembrī, kurā par redzēto Indijā stāstīja folkloras kopas „Ceirulīši” vadītāja Anna Kārkle un dalībnieki. Bija patīkami dzirdēt, ka līvāniešu sniegums ticis augsti novērtēts. Pasākuma dalībnieki kopā dzēra tēju no Tadžmahala mošejas un piekoda konfektes, kas vestas no Dievu ielejas.

 

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 20 novembris
 

Biedrība uzsāk projektu, kas sekmēs mazākumtautību NVO iesaistīšanos pilsoniskās līdzdalības procesos.

Pirmajā novembrī biedrība uzsākusi projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešanu. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”. Projekta īstenošanas periods ir 16 mēneši; no 01/11/2014 līdz 29/02/2016. Projekta īstenošanas reģioni: Latgale un Zemgale. Projekta līdzfinansējuma saņēmējs ir biedrība „Baltā māja”.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 31. oktobris

Oktobrī – aktivitāšu birums. 

Oktobra mēnesī aktīvi turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009 – 2014 gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 20.oktobris

Pasākums „Būt kopā” Rožupes pamatskolā

16. oktobrī Rožupes pamatskolā notika pasākums - kopienas diena „Būt kopā”. Pasākums bija viena no biedrības „Baltā māja” Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” aktivitātēm.

    

Biedrība „Baltā māja”
03/10/2014
 

Forums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Pasākums notiek biedrības „Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”” ieviestā projekta „Vienoti sabiedrībā” Līguma Nr. Nr. 2012. EEZ/PP//MEC/017/014 ietvaros.

 

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 26. septembris
 

Septembra mēnesis – atkalsatikšanās mēnesis.

 

Septembra mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

    

Biedrība „Baltā māja”
17/09/2014
 

Biedrības „Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”” ieviestā projekta „Vienoti sabiedrībā” aktivitātes Līvānos.

Biedrības „Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”” ieviestā projekta „Vienoti sabiedrībā” (Līguma Nr. Nr. 2012. EEZ/PP//MEC/017/014) ietvaros notiks aktivitātes reģionos, kuru ieviešanu Latgales reģionā koordinēs biedrība „Baltā māja”.

Biedrība „Baltā māja”
1/09/2014
 

Noslēdzas biedrības „Baltā māja” projekts „LĪVĀNU NOVADA CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU TUVINIEKU SALIEDĒTĪBAS VEICINĀŠANA”

Biedrības „Baltā māja” projekts atbalstīts nodibinājuma „Vidausdaugavas pārnovadu fonds” ieviestajā grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”. Grantu konkursu finansētāji ir Aglonas novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Vārkavas novada dome.

ZNĀKUSI GAĻINAS KOĻENKOVAS TREŠĀ GRĀMATA „СКАЗКИ И ЮМОР”

29. augustā biedrības Baltā māja telpās Stacijas ielā 2 notika Līvānu dzejnieces Gaļinas Koļenkovas trešā krājuma prezentācija. Prezentācijas vakarā piedalījās dzejnieces daiļrades mīļotāji, draugi un atbalstītāji. Autore trešo grāmatu tika veltījusi saviem draugiem un tuviniekiem – kā autore izsakās „visiem tiem, kas ir man līdzās”. Grāmatas saturu veido autores pasakas un joki, kas tapuši laika posmā no 2012.-2014. gadam.

mom has huge tits princess leia boobs porn-spider.com xxxdata.net xxxdata.net porn-spider.com Noelle Easton nude Charley Atwell nude