Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 28. maijs

Notikuši pasākumi jaunāko klašu skolēniem integrācijas stiprināšanai

Turpinās biedrības „Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19) realizācija. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 25. maijs

 

Biedrībā „Baltā māja” skatāma  izstāde „Alfabēts pieaugušajiem”

 

Biedrība „Baltā māja” aicina aplūkot Lolitas Stupānes radīto izstādi, ko ar mākslinieka burvju otu papildinājušas mākslinieces Vanda Sondore un Madara Mediņa‑Prikule. No 25. maija skatāmā izstāde veltīta pieaugušiem un ir kā ierastā alfabēta neierasta spoguļābece. Oriģināldarbs ataino burtu un skaņu tēlaino dziļūdens būtību, kas izstādē izjusti ir atklāta alfabēta burtu valodas impulsos, liriskos un filozofiski pārsteidzošos rakstītās literatūras acumirkļos.

Eņģelis. Kad ķermeni tev pārņem prieka trīsas,

kas notiek tad, kad laimes mazliet bīstas,

tad nebaidies, bet ķeries laimei klāt,

jo laimi nevar ar ko citu aizstāt.

Un tas, kas veiksmes vēlējumus tev sūtīs,

atradīsies dziļi, dziļi tavās krūtīs.

                                       /L. Stupāne/

       Autores piedāvā iegādāties pašu zīmēto un rakstīto alfabēta grāmatu mazajiem, kas bērnu acīm būs koša, mīļa un uz izziņu rosinoša, tajā pat laikā, kas ir vecākiem priecinoši – to ir iespējams arī mazgāt, tas nozīmē, ka šokolāde, kas, ja gadījumā nonāks uz grāmatas lapām, var tikt viegli notīrīta!

Alfabēta izstādes noformējumā izmantota simboliskā vīnogulāju tematika. Ar pārliecību var teikt, ka alfabēts kā visa sākums šādā izpratnē un atklāsmē ir dzīva svētvīna malks ikvienai dvēselei, kuras stīdziņas ilgojas pēc patiesības, iekšējas domas mirdzuma un tiekšanās pie lielā koka, no kura visas dvēseles sākas.

Visi laipni aicināti!

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 8. maijs

Izglītojoši pasākumi mazākumtautību skolēniem.

Biedrība „Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19). Šis projekts turpina organizācijas, jau iepriekš Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos, paveikto integrācijas veicināšanai. Projekta ietvaros maija mēnesī notiks 10 izglītojoši pasākumi mazākumtautību sākumskolās skolēniem “Draudzības diena” – teatrāls uzvedums un radošās darbnīcas.

Biedrība „Baltā māja”
2015.gada 29.aprīlis

 

   Projekta aprīļa mēneša notikums -  interaktīvs pasākums/šovs

 „ES MĪLU LATVIJU  VISVAIRĀK, JO…” Daugavpilī

Aktīvi turpinās projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Aprīļa mēnesī tika turpinātas latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss Līvānos, Rēzeknē, Daugavpilī un Jēkabpilī. Apmācības tiek papildinātas ar darbu grupās, individuāliem uzdevumiem, tiek spēlēts spēles, līmētas kolāžas. Integrācijas kursā dalībnieki papildina savas  zināšanas Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā un latviešu tautas tradīciju jomā.

 Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 28. aprīlis

Radošas un informatīvas aktivitātes pavasara noskaņās

 

Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 23. aprīlis

Notikušas akcijas un pasākumi integrācijas stiprināšanai

Turpinās biedrības „Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizācija. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 26. marts

 Veiksmīgi īstenots pasākums NVO aktīvistiem– „Cilvēks digitālajā pasaulē: iespējas un izaicinājumi”

 Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 26. marts

 Veiksmīgi īstenots pasākums NVO aktīvistiem – „Cilvēks digitālajā pasaulē: iespējas un izaicinājumi”

Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

         Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 24. marts

 

    Turpinās projekts mazākumtautību biedrību līderiem un dalībniekiem.

Tiek turpināta projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 23. marts

Turpinās projekts trešo valstu pilsoņu integrācijai.

Turpinās biedrības „Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizācija. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā. 

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 13. marts

 

 

Pasākums NVO aktīvistiem biedrībā „Baltā māja” –
„Cilvēks digitālajā pasaulē: iespējas un izaicinājumi”
 
 
        Otrdien, 17. martā Līvānos biedrībā „Baltā māja” notiks informatīvs pasākums Līvānu novada NVO. 
Pasākumu vadīs Aija Tūna, izglītības projektu vadītāja, SIA "Knowledge Creation Lab" valdes locekle.

huge tit lesbian movies Melissa Debling nude columbian tits nicki minajs boobs Stephanie Michelle nude Leanna Bartlett nude celebrity boob bounce pornstars tits