Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 29. jūnijs

Biedrības „Baltā māja” vasaras saulgriežu radošie darbi jūnijā

Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 26.jūnijs

Biedrība „Baltā māja” veiksmīgi īsteno projektu „Sociālās palīdzības sniegšana” Līvānos

Biedrība „Baltā māja” kopš marta mēneša ievieš projektu „Sociālās palīdzības sniegšana” ieviešanu. Projekts guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizēts sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”. Biedrība ir viena no 85 organizācijām Latvijā, kuras ir saņēmušas atbalstu savām aktivitātēm.

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 11. jūnijs

Projekta noslēguma pasākums.

Biedrība „Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19). Šis projekts turpina organizācijas, jau iepriekš Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos, paveikto integrācijas veicināšanai. Projekts noslēguma aktivitāte ir projekta noslēguma pasākums jūnija mēnesī., kas notiks no 14/06/2015 līdz 16/06/2015; norises vieta: viesu namā “Ezerkrasti”; adrese: Čornajas pagasts, Rēzeknes rajons.

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 29. maijs

Integrāciju un sadarbību veicinoši pasākumi Latgales pierobežā.

Biedrība „Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19). Šis projekts turpina organizācijas, jau iepriekš Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos, paveikto integrācijas veicināšanai. Projekta ietvaros jūnija mēnesī notiks 4 informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO.

  

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 29. maijs


Interaktīvi pasākumi/šovi

„ES MĪLU LATVIJU  VISVAIRĀK, JO…” Rēzeknē, Jēkabpilī un Līvānos

Darbīgi turpinās projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”. Projekta dalībniekiem rit apmācību noslēguma mēnesis, kas noslēgsies ar pārbaudes darbu veikšanu latviešu valodā un integrācijas kursā. Tomēr paralēli mācībām maija mēnesī norisinājās arī trīs interaktīvu pasākumu/šovu sagatavošana un norise. 

  

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 29. maijs

Izzinošas, sirsnīgas un sportiskas aktivitātes maijā

 Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 28. maijs

Notikuši pasākumi jaunāko klašu skolēniem integrācijas stiprināšanai

Turpinās biedrības „Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19) realizācija. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 25. maijs

 

Biedrībā „Baltā māja” skatāma  izstāde „Alfabēts pieaugušajiem”

 

Biedrība „Baltā māja” aicina aplūkot Lolitas Stupānes radīto izstādi, ko ar mākslinieka burvju otu papildinājušas mākslinieces Vanda Sondore un Madara Mediņa‑Prikule. No 25. maija skatāmā izstāde veltīta pieaugušiem un ir kā ierastā alfabēta neierasta spoguļābece. Oriģināldarbs ataino burtu un skaņu tēlaino dziļūdens būtību, kas izstādē izjusti ir atklāta alfabēta burtu valodas impulsos, liriskos un filozofiski pārsteidzošos rakstītās literatūras acumirkļos.

Eņģelis. Kad ķermeni tev pārņem prieka trīsas,

kas notiek tad, kad laimes mazliet bīstas,

tad nebaidies, bet ķeries laimei klāt,

jo laimi nevar ar ko citu aizstāt.

Un tas, kas veiksmes vēlējumus tev sūtīs,

atradīsies dziļi, dziļi tavās krūtīs.

                                       /L. Stupāne/

       Autores piedāvā iegādāties pašu zīmēto un rakstīto alfabēta grāmatu mazajiem, kas bērnu acīm būs koša, mīļa un uz izziņu rosinoša, tajā pat laikā, kas ir vecākiem priecinoši – to ir iespējams arī mazgāt, tas nozīmē, ka šokolāde, kas, ja gadījumā nonāks uz grāmatas lapām, var tikt viegli notīrīta!

Alfabēta izstādes noformējumā izmantota simboliskā vīnogulāju tematika. Ar pārliecību var teikt, ka alfabēts kā visa sākums šādā izpratnē un atklāsmē ir dzīva svētvīna malks ikvienai dvēselei, kuras stīdziņas ilgojas pēc patiesības, iekšējas domas mirdzuma un tiekšanās pie lielā koka, no kura visas dvēseles sākas.

Visi laipni aicināti!

 

 

Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 8. maijs

Izglītojoši pasākumi mazākumtautību skolēniem.

Biedrība „Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19). Šis projekts turpina organizācijas, jau iepriekš Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos, paveikto integrācijas veicināšanai. Projekta ietvaros maija mēnesī notiks 10 izglītojoši pasākumi mazākumtautību sākumskolās skolēniem “Draudzības diena” – teatrāls uzvedums un radošās darbnīcas.

Biedrība „Baltā māja”
2015.gada 29.aprīlis

 

   Projekta aprīļa mēneša notikums -  interaktīvs pasākums/šovs

 „ES MĪLU LATVIJU  VISVAIRĀK, JO…” Daugavpilī

Aktīvi turpinās projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Aprīļa mēnesī tika turpinātas latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss Līvānos, Rēzeknē, Daugavpilī un Jēkabpilī. Apmācības tiek papildinātas ar darbu grupās, individuāliem uzdevumiem, tiek spēlēts spēles, līmētas kolāžas. Integrācijas kursā dalībnieki papildina savas  zināšanas Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā un latviešu tautas tradīciju jomā.

 Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 28. aprīlis

Radošas un informatīvas aktivitātes pavasara noskaņās

 

Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

xxxdata.net Xena Kai nude porn-spider.com xxxdata.net busty heart tits biggest tits videos porn-spider.com how to make your boobs bigger fast