Līvānos
2020. gada 20.oktobris 

 Biedrībā “Baltā māja” kopā varam daudz paveikt 

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Kopā varam” (Līguma Nr. LNP/2-13.22/20/129). Projekts guvis atbalstu projektu konkursā Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir īstenot sociālā atbalsta un sabiedrības integrāciju veicinošus pasākumus Līvānu novada iedzīvotājiem. Projekta uzdevumi vērsti uz to, lai sekmētu projekta dalībnieku - cilvēku ar invaliditāti, senioru, pirmspensijas vecuma cilvēku, ilgstošo bezdarbnieku un cittautiešu integrācija ar pašpalīdzību veicinošu, radošu un izglītojošu aktivitāšu palīdzību.

Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 25.septembris

 Gandarījums par labdarības izrādi.

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Labākai šodienai un rītdienai” (līguma Nr.7.5./LVM/20/11). Projekts finansēts “A/S „Latvijas valsts meži” atbalsta sociālās palīdzības veicināšanai” programmas ietvaros. Projektu administrē nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv”. Projekta īstenošanas periods ir no 02.03.2020 līdz 30.11.2020. Rudens mēnešos projekta aktivitātes turpinās.

Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 24.augusts

Gatavojamies labdarības izrādei. 

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Labākai šodienai un rītdienai” (līguma Nr.7.5./LVM/20/11). Projekts finansēts “A/S „Latvijas valsts meži” atbalsta sociālās palīdzības veicināšanai” programmas ietvaros. Projektu administrē nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv”. Projekta īstenošanas periods ir no 02.03.2020 līdz 30.11.2020. Vasaras mēnešos turpinājušās projekta aktivitātes.

Biedrība „Baltā māja”
2020. gada  27.jūlijs   

 Biedrība “Baltā māja” projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” ieviešana noslēgsies augusta mēnesī

Drīzumā noslēgsies biedrības “Baltā māja” projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003) ieviešana. Projektā noteiktais mērķis- palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu ir sasniegts.

Līvānos
2020. gada 14.jūlijs

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Kopā varam”

Biedrība “Baltā māja” uzsākusi projekta “Kopā varam” (Līguma Nr. LNP/2-13.22/20/129) ieviešanu. Projekts guvis atbalstu projektu konkursā Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir īstenot sociālā atbalsta un sabiedrības integrāciju veicinošus pasākumus Līvānu novada iedzīvotājiem. Projekta uzdevumi vērsti uz to, lai sekmētu projekta dalībnieku - sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvju - cilvēku ar invaliditāti, senioru, pirmspensijas vecuma cilvēku, ilgstošo bezdarbnieku un cittautiešu integrācija ar pašpalīdzību veicinošu, radošu un izglītojošu aktivitāšu palīdzību.

Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 29.maijs

 Projekta “Labākai šodienai un rītdienai” aktivitātes.

 Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Labākai šodienai un rītdienai” (līguma Nr.7.5./LVM/20/11). Projekts finansēts “A/S „Latvijas valsts meži” atbalsta sociālās palīdzības veicināšanai” programmas ietvaros. Projektu administrē nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv”. Projekta īstenošanas periods ir no 02.03.2020 līdz 30.11.2020. Maija mēnesī notikušas vairākas projekta aktivitātes.

Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 18.maijs 

 

 Biedrība “Baltā māja” pēc pārtraukuma atsāks īstenot projektu, kurā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

Biedrība “Baltā māja” turpinās ieviest projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 14.maijs

 

Biedrība “Baltā māja” atsākusi projekta “Labākai šodienai un rītdienai” īstenošanu

 

Biedrība “Baltā māja” šī gada marta mēnesī uzsāka projekta “Labākai šodienai un rītdienai” (līguma Nr.7.5./LVM/20/11) īstenošanu. Projekts finansēts “A/S „Latvijas valsts meži” atbalsta sociālās palīdzības veicināšanai” programmas ietvaros. Projekta īstenošanas periods ir no 02.03.2020 līdz 30.11.2020.

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju Covid19 izplatības dēļ uz laiku tika pārtrauktas projekta aktivitātes. Maija mēneša otrajā pusē atkal tiekamies! Sekojiet informācijai.

 

Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 10.marts 

Martā biedrība “Baltā māja” uzsākusi projekta “Labākai šodienai un rītdienai” īstenošanu

Biedrība “Baltā māja” uzsākusi projekta “Labākai šodienai un rītdienai” (līguma Nr.7.5./LVM/20/11) īstenošanu. Projekts finansēts “A/S „Latvijas valsts meži” atbalsta sociālās palīdzības veicināšanai” programmas ietvaros. Projektu administrē nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv”. Projekta īstenošanas periods ir no 02.03.2020 līdz 30.11.2020.

Biedrība „Baltā māja”
2020. gada  3.marts   

Arī martā “Baltā māja” turpina īstenot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā 

Līvānu biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 12.februāris 

 Veiksmīgi tiek turpināts darbs biedrībā “Baltā māja” īstenojot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

 

Biedrība “Baltā māja” veiksmīgi turpina īstenot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

shreya ghoshal boobs hot busty sex xxxdata.net huge black tits fucked Kyla Cole nude how to make boobs perky nude sexy big tits janet jade boobs